Aktuální informace z naší knihovny

Nadcházející události a akce pořádané knihovnou


6. února 2020 od 13.00 a 14.30 hodin - zahájení letního semestru VU3V, téma Leonardo da Vinci (zasedací síň MÚ Přelouč, 3. patro)

18. a 25. února 2020 od 9.30 a 10.15 hodin - S knížkou do života (Bookstart)

21. února 2020 od 18.00, 18.30, 19.00 a 19.30 hodin - S baterkou do knihovny

27. února 2020 od 13 hodin - Trénink paměti s lektorkou Stanislavou Benešovou (klubovna KLAS)

27. února 2020 od 17 hodin - Matka a dcera: B. Němcová a T. Němcová - přednáška Martiny Bittnerové (KICMP) 

Městská knihovna v Přelouči je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Zřizovatelem Městské knihovny v Přelouči je Město Přelouč.

Poskytujeme svým čtenářům a uživatelům široké spektrum knihovnických a informačních služeb. Dále knihovna zajišťuje knihovnické služby prostřednictvím poboček v okolí Přelouče. Městská knihovna v Přelouči poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

Informace pro čtenářské konto

Čtenář oddělení zadává své číslo čtenářského průkazu

  • děti - poslední čísla za nulami v čárkovém kódu
  • dospělí - posledních šest čísel čárového kódu

Máme otevřeno:

Pondělí 08:00 - 18:00

Úterý 12:00 - 16:00
Středa 08:00 - 18:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Lucius Annaeus Seneca