Virtuální univerzita třetího věku


Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům prostřednictvím Univerzity třetího věku možnost aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata, strávit příjemné chvíle v klidném prostředí areálu univerzity a také příležitost poznat nové přátele z řad svých vrstevníků.


V jednotlivých programech U3V mají posluchači možnost získat nové informace z oblasti ekonomické, agronomické, lesnicko-krajinářské, technické, zemědělství a ekonomiky tropů a subtropů i oblasti vzdělávání.


Získané vědomosti a dovednosti slouží zlepšení kvality života seniorů, prodloužení jejich duševní i tělesné aktivity, k mezigeneračnímu dialogu, nalezení nových jistot a smyslu života.


Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku vám poskytneme v Městské knihovně

Letní semestr 2021

Lidské zdraví 

Pravděpodobně distanční studium nebo zasedací
místnost MěÚ Přelouč - 3. patro s výtahem

Zápis a platba účastnického poplatku:
do 25. února 2021 v Městské knihovně Přelouč.Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze


Výukový garant: MUDr. Emerich Majer


V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány
výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem
stáří a nejzávažnějším chorobám.