Virtuální univerzita třetího věku


Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům prostřednictvím Univerzity třetího věku možnost aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata, strávit příjemné chvíle v klidném prostředí areálu univerzity a také příležitost poznat nové přátele z řad svých vrstevníků.


V jednotlivých programech U3V mají posluchači možnost získat nové informace z oblasti ekonomické, agronomické, lesnicko-krajinářské, technické, zemědělství a ekonomiky tropů a subtropů i oblasti vzdělávání.


Získané vědomosti a dovednosti slouží zlepšení kvality života seniorů, prodloužení jejich duševní i tělesné aktivity, k mezigeneračnímu dialogu, nalezení nových jistot a smyslu života.


Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku vám poskytneme v Městské knihovně

Zimní semestr 2023/2024

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ JEDLÝCH A LÉČIVÝCH HUB

Zasedací místnost MěÚ Přelouč - 3. patro s výtahem

Zápis a platba účastnického poplatku 400,- Kč
od 1. 9. 2023 v Městské knihovně Přelouč.

Termíny setkání:
26.9., 10.10., 26.10., 7.11., 21.11., 5.12. vždy
od 13 hodin


Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.