Virtuální univerzita třetího věku

Do konce semestru se schůzky ruší, studenti VU3V se vzdělávají formou samostudia.

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům prostřednictvím Univerzity třetího věku možnost aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata, strávit příjemné chvíle v klidném prostředí areálu univerzity a také příležitost poznat nové přátele z řad svých vrstevníků.


V jednotlivých programech U3V mají posluchači možnost získat nové informace z oblasti ekonomické, agronomické, lesnicko-krajinářské, technické, zemědělství a ekonomiky tropů a subtropů i oblasti vzdělávání.


Získané vědomosti a dovednosti slouží zlepšení kvality života seniorů, prodloužení jejich duševní i tělesné aktivity, k mezigeneračnímu dialogu, nalezení nových jistot a smyslu života.


Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku vám poskytneme v Městské knihovně

Téma letního semestru - LEONARDO DA VINCI (1452-1519): renesanční uomo universale

Začínáme 6. února 2020 ve 13 hodin v zasedací síni MÚ Přelouč (3. patro s výtahem)

Téma zimního semestru - POTRAVINY A SPOTŘEBITEL

Začínáme 1. října 2020 ve 13 hodin v zasedací síni MÚ Přelouč (3. patro s výtahem)


Tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.