Virtuální univerzita třetího věku


Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům prostřednictvím Univerzity třetího věku možnost aktivně trávit svůj volný čas, osvěžit si znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata, strávit příjemné chvíle v klidném prostředí areálu univerzity a také příležitost poznat nové přátele z řad svých vrstevníků.


V jednotlivých programech U3V mají posluchači možnost získat nové informace z oblasti ekonomické, agronomické, lesnicko-krajinářské, technické, zemědělství a ekonomiky tropů a subtropů i oblasti vzdělávání.


Získané vědomosti a dovednosti slouží zlepšení kvality života seniorů, prodloužení jejich duševní i tělesné aktivity, k mezigeneračnímu dialogu, nalezení nových jistot a smyslu života.


Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku vám poskytneme v Městské knihovně

Zimní semestr 2022/2023

Křesťanská ikonografie a hagiografie

Zasedací místnost MěÚ Přelouč - 3. patro s výtahem

Zápis a platba účastnického poplatku 400,- Kč:
do 30. září 2022 v Městské knihovně Přelouč.

Termíny setkání:
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11, 6.12. 2022 vždy od 13 hodin

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze


Výukový garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. 


Tento kurz se věnuje základům křesťanské ikonografie.

Ukázku můžete shlédnout zde.