Dětské oddělení

Dětské oddělení

 

  • literatura pro děti a mládež
  • časopisy pro děti a mládež
  • školní doporučená četba
  • online katalog
  • nabídka besed pro školy a školky

Máš rád(a) knížky? Máš průkaz do knihovny a chodíš si je tam často půjčovat?
Pak se přihlas na NOC S ANDERSENEM (31.3.-1.4.)!
Čeká tě zábavný program plný soutěží, zážitkové čtení, stezka odvahy a hlavně PŘESPÁNÍ V KNIHOVNĚ!

Celý březen je v dětském oddělení naší knihovny připravena soutěž o plakát k filmu Mikulášovy patálie. Stačí jen navštívit knihovnu, na lísteček napsat 4 správné odpovědi na soutěžní otázky a odevzdat jej podepsaný u pultu. Ze správných odpovědí vylosujeme 4 jména výherců plakátů - 2 obdrží velký plakát a další 2 malý. Jména výherců se dozvíte 4....

A máme zkontrolováno a vylosováno! Z 33 odpovědí bylo pouhých 9 správných.
Velký plakát získává čtenářka s číslem průkazu 41, malý plakát získávají čtenáři s čísly průkazu 212 a 200149, cenu útěchy získávají čtenáři s čísly průkazu 759, 577 a 53.
Všem gratulujeme!

Soutěž o plakát Batman byla k 31. lednu 2023 ukončena. Sešlo se nám 17 odpovědí. Správné však byly pouze 3. Šťastnými výherci plakátu Batman se stávají majitelé průkazů 91, 694 a 200012. Gratulujeme!

I v novém roce 2023 pokračuje soutěž pro dětské čtenáře ČTENÁŘSKÉ BINGO.

30. listopadu jsme vylosovali 3 výherce plakátu SPIDER-MAN. Majitelé průkazů č. 59, 112 a 643 si mohou vyzvednout zaslouženou odměnu.

Již máme 3 výherce plakátu Encanto! GRATULUJEME čtenářům s čísly průkazů: 694, 200146 a 200149.

S radostí Vám oznamujeme, že známe vítěze výtvarné soutěže pro děti všeho věku na téma BOŽENA NĚMCOVÁ - 160. výročí úmrtí. Děti tvořily černobílé plakáty velikosti A4 nebo A3 (portrét, ilustrace ke knize, zpracovaná tvorba, prostě cokoliv) libovolnou technikou.

Lovci pokladů

23.09.2021

Lovci pokladů je celoroční soutěž pro odvážné čtenáře, kteří se nebojí otázek zvědavé kostky.