Dětské oddělení

Dětské oddělení

 

  • literatura pro děti a mládež
  • časopisy pro děti a mládež
  • školní doporučená četba
  • online katalog
  • nabídka besed pro školy a školky

NOVÁ SOUTĚŽ o plakát SPIDER-MAN je celý listopadu připraven pro zájemce v dětském oddělení knihovny. Stačí správně odpovědět na 4 otázky, odpovědi zapsat na lísteček, PODEPSAT SE! a odevzdat u pultu. Losování jmen 3 výherců proběhne 30. listopadu.

Již máme 3 výherce plakátu Encanto! GRATULUJEME čtenářům s čísly průkazů: 694, 200146 a 200149.

S radostí Vám oznamujeme, že známe vítěze výtvarné soutěže pro děti všeho věku na téma BOŽENA NĚMCOVÁ - 160. výročí úmrtí. Děti tvořily černobílé plakáty velikosti A4 nebo A3 (portrét, ilustrace ke knize, zpracovaná tvorba, prostě cokoliv) libovolnou technikou.

Lovci pokladů

23.09.2021

Lovci pokladů je celoroční soutěž pro odvážné čtenáře, kteří se nebojí otázek zvědavé kostky.

ROSTEME S KNIHOU - projekt zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti zejména u dětí a mládeže - https://www.rostemesknihou.cz

Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.