Nové knihy v nabídce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ PRO VÁS PŘIPRAVUJE NOVÉ TITULY A ZVE K NÁVŠTĚVĚ 


NAUČNÁ LITERATURA

Vlastivěda České republiky

ČERNÝ, David
Skrytá tajemství Prahy.
První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 127 stran : ilustrace (převážně barevné).
Autor poutavou a čtivou formou upozorňuje na zajímavá a opomíjená místa v Praze, vypráví zapomenuté příběhy pražských stromů, poukazuje na význam tzv. nákolníků - nárožních kamenů, vzpomíná na dnes již zaniklé kostely a odkrývá tajemství některých pražských soch. Kapitoly jsou prokládány bohatou fotografickou přílohou.
ISBN 978-80-271-2267-7.

Cestopisy

HRUŠKOVÁ, Nikola
Rusko může být krásné.
1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 229 stran : barevné ilustrace.
Autorka referuje o svých cestách po Rusku, kdy zprostředkovává čtenářům atmosféru čtyřiceti (z celkových 80) regionů Ruska, navštívených měst i míst či svá setkání s lidmi, krásnou přírodou, místní kulturou nebo historickými památkami.
ISBN 978-80-265-1050-5.

LUKEŠ, Julius
Exotoulky světem : 30 let zážitků ze 100 zemí.
První vydání. Praha : Šulc-Švarc, 2021. 259 stran : ilustrace (některé barevné).
Autor podává své zážitky z cest po nejrůznějších částech zeměkoule. Snaží se nahlédnout pod pokličku národům, krajinám a historických souvislostem. Zkrátka porozumět.
ISBN 978-80-7244-467-0.

ORTH, Stephan
Couchsurfing v Saúdské Arábii : moje cesta zemí mezi středověkem a budoucností.
1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 239 stran : ilustrace (převážně barevné).
Kniha je vhledem do každodenního života, kultury a mentality arabského světa i společenské proměny země.
ISBN 978-80-7670-035-2.

Dějiny

KOSATÍK, Pavel
Slovenské století.
Vydání první. Praha : Torst, 2021. 407 stran : ilustrace.
Kapitoly sledují životní dráhu významných slovenských politiků dvacátého století v kontextu s historickým vývojem Slovenska.
ISBN 978-80-7215-686-3.

Židé v českých zemích : společná cesta dějinami.
Vydání první. Praha : NLN, 2022. 452 stran : ilustrace.
ISBN 978-80-7422-815-5.

KRÁSNÁ LITERATURA

TAJOVSKÁ, Iva
A lampa ještě hořela.

Vydání první. Praha : Maraton, 2022. 231 stran.
Vypravěčka románu Oldřiška nás provází obdobím od začátku 20. století až do léta roku 1972, kdy odstřel slavného pardubického hotelu Veselka symbolicky završil její životní příběh. Počátek 20. století byl nadějný; doba přála umění, vědě, technice a pokroku. Nejprve prostřednictvím vyprávění Oldřišky můžeme sledovat příběh Jana Kašpara, který roku 1910 jako první Čech vzlétl strojem těžším než vzduch. Neméně zajímavé jsou osudy mužů z Oldřiščiny širší rodiny, kteří o čtyři roky později museli narukovat do rakouské armády. Román dává nahlížet do jejich odlišných přístupů k vlasti i rodině a pohnutek, které ovlivňovaly jejich rozhodování. Mnozí z těch, kteří zůstali věrni přísaze císaři, nebyli o nic méně stateční než ti, kteří prokazovali své hrdinství v legiích v Rusku. O dvacet let později si nacistické řádění vyhlédlo mezi blízkými a známými Oldřišky další oběti. Připomněly se jí tak časy nejistoty a čekání a nastalo období, které po zúčastněných vyžadovalo prokázat novou odvahu a obětavost.
ISBN 978-80-88411-05-5.

BONNEFOY, Miguel
Dědictví.

Vydání první. Praha : Argo, 2022. 142 stran.
Úsporně napsaná románová kronika o fiktivním vinařském rodu Lonsonierů. Když otec Lonsonier opouští Francii, odváží si jedinou cennost - odnož vinné révy, kterou zachránil před zkáznou fyloxérou, jež koncem 19. století hubila evropské vinice ve velkém a vyháněla z domovů tisíce lidí. Usadí se v Chile. Po letech se zpět do Evropy vydává jeho syn Lazar, aby bojoval za otcovu vlast v zákopech absurdního představení, jímž je v jeho očích první světová válka. Miguel Bonnefoy vypráví příběh Francouzů, kteří navzdory vzdálenosti v čase i prostoru svůj původní domov vlastně nikdy neopustili.
ISBN 978-80-257-3703-3.

ORWELL, George
Válečný deník.

První vydání. [Praha] : Fortuna Libri, ©2022. 223 stran.
Deníky psané v průběhu prvních tří válečných let, které autor začal psát den před evakuací spojenců z pláží Dunkerque po pádu Francie a její následné okupace. Pomocí deníkových záznamů přibližuje Orwell válečné roky 1940-1942 z prostředí Británie. Na pozadí všedních dní popisuje německé bombardování Londýna, napjatou politickou situaci, pokrytectví anglické vyšší třídy a přidává i své osobní úvahy a inspirativní myšlenky. Válečné deníky přináší netradiční pohled na část druhé světové války očima vrcholného anglického spisovatele.
ISBN 978-80-7546-416-3.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

JAŠOVÁ, Jana
Psí dny.
První vydání. Praha : Meander, 2020. 267 stran : barevné ilustrace. (Modrý slon).
Prázdninové dobrodružství šesťačky Rebeky Voříškové plné legračních kliček, honiček a stříleček, kočkování i peskování. Červencová vedra dopadla na Kostelec plnou vahou a šesťačku Rebeku Voříškovou, jejímž tělesným proporcím i rodinným poměrům rozhodně není co závidět, čeká jen další smutná schovávačka před vrstevníky na domácí zahradě. Osamělá zakomplexovaná holka z městečka pyšnícího se leda tím, že leží v úředně uznaném pupku republiky, však ještě netuší, že tyhle prázdniny budou i pro ni čarovné. Nakladatelská anotace.
ISBN 978-80-7558-135-8.

KUIJER, Guus
Polča.

1. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 355 stran : ilustrace.
Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra a kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin otec se toulá ulicemi a místo něj je tu najednou matčin nový přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je těžké zůstat šťastná, když se tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává. Pomáhají jí v tom víkendy na statku u babičky a dědy, kam si Polča jezdí odpočinout. Pět navazujících příběhů ze života dvanáctileté Polči.
 ISBN 978-80-00-04299-2.

CSICSELY, Lukáš, 1989-
Jágr, legenda.

První vydání. Praha : 65. pole, ©2021.159 stran : ilustrace.
Životopisný komiks mapuje kariéru Jaromíra Jágra. Mozaika komiksových příběhů protkaná dialogy dvou hokejových komentátorů přibližuje začátky kariéry a slavné hokejové období Jaromíra Jágra v NHL. Komiks vypráví o nejslavnějších okamžicích, úspěších, statistikách, zajímavostech, ale i lidské stránce fenomenálního českého hokejisty, který se proslavil svou pílí i sebevědomím.
ISBN 978-80-88268-56-7.