Nové knihy v nabídce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ ZVE K NÁVŠTĚVĚ

A NABÍZÍ NOVÉ TITULY


NAUČNÁ LITERATURA


V o j e n s t v í, p o l i t i k a

CÍLEK, Roman
Deset podob zla
: dramatické příběhy ze zákulisí historie. Praha : Naše vojsko, 2020.


JENŠÍK, Miloslav

Anthropoid kontra Heydrich : známe celou pravdu? Praha : Epocha s.r.o., 2020.


STRETTIOVÁ, Marie
Jak jsme prožívali první světovou válku
. Praha : Ústav T.G. Masaryka, o.p.s. : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2019. Vzpomínky pravnučky Josefa Jungmanna na každodenní život v průběhu první světové války. Práce obsahuje rovněž deníkové zápisky autorčina syna Karla.

FRY, Varian
Na vyžádání vydat! : evropská inteligence na útěku před Hitlerem.
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020.P r á v o


KEDROŇ, Radek
Sněžím! : deník bílé mafie.
Praha : Zeď, 2020.


ŠLACHTA, Robert

Robert Šlachta : třicet let pod přísahou. Praha : Euromedia Group, 2020. Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu přibližuje v rozhovoru svůj profesní život i kauzy, s nimiž se během své kariéry setkal.


V ý c h o v a


FICOVÁ, Lenka Theodora
Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí
: optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace. Praha : Grada, 2020. Zábavné úkoly a hry pro předškolní děti k rozvoji optického a sluchového vnímání, prostorové orientaci.

PECHÁČKOVÁ, Marika
Kdo chytá v síti.
Brno : BizBooks, 2020. Rozhovory věnované aktuálnímu problému zneužívání dětí. Kniha obsahuje rozhovory s dívkami, které hrály v dokumentu o sexuálním zneužívání dětí na internetu, s predátory, s psychiatry, psychology nebo pedagogy.


P ř í r o d n í  v ě d y


BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, dalajlama XIV.
Ekologie, etika a změna klimatu
: Dalajlama v dialogu se světovými odborníky. V Praze : Vyšehrad, 2020.


L é k a ř s t v í


VOJÁČEK, Jan
Umění být zdráv
. V Brně : CPress, 2020. Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny se ve své knize zabývá problematikou stresu, chronických a autoimunitních onemocnění a vysvětluje, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.


Ž i v o t o p i s y, r o z h o v o r y


HORYNA, Dan
Dan Horyna
: přežil jsem sám sebe. Praha : Cosmopolis, 2020


KAŠPARŮ, Jaroslav Max
Rozhovory pod věží.
Brno : Cesta, 2019. Rozhovor s českým řeckokatolickým knězem, psychiatrem a pedagogem. Témata: křesťanství, víra, bohoslužba, mezilidské vztahy, výchova, společnost, psychiatrie apod.

LANDOVSKÁ, Beatrice
Nikdy není pozdě na šťastné dětství.
Praha : Garamond, 2019. Svérázné vzpomínky dcery herce Pavla Landovského na dětství ve velmi nekonformní rodině.KRÁSNÁ LITERATURA


DOSTÁLOVÁ, Zuzana
Soběstačný.
V Praze : Paseka, 2020. Román o dospívání a dospělosti, o samotě a samostatnosti. Život jedenáctiletého Štěpána autorka sleduje v rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen na něm.

FAULEROVÁ, Lucie
Smrtholka.
Praha : Torst, 2020. Psychologický román, jehož hrdinka se vyrovnává s několika tragickými rodinnými událostmi a snaží se najít jejich příčinu. Cestu vpřed však nelze zvládnout bez ohlédnutí.

HÁJÍČEK, Jiří
Plachetnice na vinětách.
Brno : Host, 2020.

NIEDL, František
Já, rytíř.
Brno: Moba, 2020.

LEVI, Primo
Když ne nyní, kdy?
Voznice : Leda, 2020. Román italského spisovatele líčí osudy východoevropských Židů a jejich partyzánský boj za druhé světové války.

SKAIFE, Christopher
Pán krkavců : strážci londýnského Toweru.
Praha : Euromedia Group, 2019. Správce londýnského Toweru nabízí pohled do zákulisí nejvýraznější dominanty britské metropole a přibližuje jeho historii i každodenní chod, k jehož povinnostem patří mimo jiné péče o zdejší krkavce.

WARDOCH, Szczepan
Král.
Brno : Host, 2020. Román polského spisovatele a publicisty, odehrávající se ve dvou časových rovinách, řeší složité otázky zločinu a trestu, viny, pokání a odpuštění.


LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ


POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Anežka a kouzelná baletní sukýnka.
Praha : Bambook, 2020. (Pohádkové čtení)

FURMAN, Ben
Toníkův zlý sen : ...a jak mu s ním babička pomohla.
Praha : Portál, 2020. Jednou je Toník u babičky a prozradí jí, co ho trápí. A babička ví, jak na to. Toníkův zlý sen není jen příběhem o nočních můrách, ale vůbec o tom, jak zařídit, aby nás netrápilo, že nás něco trápí. Knihu doprovázejí informace pro rodiče o tom, co jsou noční můry a jak se s nimi dá pracovat

GREY, Romi
Jmenuji se Orel.
Praha : Credit-plus s.r.o., ©2019. Ilustrovaná knížka o podivuhodné slepici jménem Orel zachráněné z průmyslového velkochovu. Pro společné čtení dětí a rodičů. Orel je slepice, která měla velké štěstí. Místo v kleci mezi tisíci dalšími ubohými družkami skončila na jihočeském dvorku spolu s kocourem Čipem a dalšími kamarády. Krátké kapitolky přinášejí různé příhody, myšlenky a střípky ze slepičího života. Doplněny jsou pak černobílými kresbičkami i celostránkovými, barevnými ilustracemi. - NÁŠ TIP 😊