Nové knihy v nabídce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ ZVE K NÁVŠTĚVĚ
A NABÍZÍ NOVÉ TITULY

NAUČNÁ LITERATURA


N á b o ž e n s t v í

HALÍK, Tomáš

Čas prázdných kostelů.

Praha : NLN, 2020.

V o j e n s t v í

SZÁNTÓ, Jakub
Z Izrastiny s láskou : reportérem mezi dvěma zeměmi.

Praha : Argo, 2020.

ÚTĚK ZE SOBIBORU: unikátní svědectví vězňů, kteří uprchli z tábora smrti.
Líbeznice : Víkend, 2020.
Vzpomínky bývalých vězňů se Sobiboru, kteří se roku 1943 vzbouřili a podařilo se jim utéci z tohoto vyhlazovacího tábora.

C h o v a t e l s t v í

KUKLÍK, František
Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele.

Praha : Euromedia Group, 2020.

RADINGER, Elli H.
Vlčí mluva : o alfa samcích, dominanci a jiných populárních omylech.

Praha : Mladá fronta, 2019.

L i t e r a t u r a

Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov.
Praha : Maxdorf, 2020.
Periferie českého jazyka: řeč podsvětí, slangy, mluva mládeže, lidové výrazy, původ a historie slov, 19000 hesel.


J a z y k o v é   u č e b n i c e

Ukrajinština : konverzace [vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea].

V Brně : Lingea, 2010. Konverzační příručka vhodná pro základní komunikaci v ukrajinštině.


C e s t o p i s y

KERBER, Václav

Moje Cesta hrdinů SNP.
Praha : Pointa, 2020.
Autor v knize popisuje své 750 kilometrů dlouhé putování z Dukelského průsmyku až do Bratislavy (tzv. Cestu hrdinů SNP). Kromě vylíčení samotné cesty autor vykresluje své vnitřní pocity, setkání s různými lidmi i své různé spolucestovatele.


D ě j i n y

LEVAVASSEUR, Octave

Od Slavkova po Waterloo (1802-1815).
Praha : Elka Press, 2018.
Kniha přináší vzpomínky Octava Levavasseura, pobočníka napoleonského maršála Michela Neye, a to z období od bitvy u Slavkova až po bitvu u Waterloo.


Ž i v o t o p i s y

ČERMÁKOVÁ, Dana

Život s láskou : Ivana a Karel Gottovi.
Praha : Imagination of People, 2020.


GREENHALGH, Chris

Miloval jsem Ingrid Bergmanovou.
V Praze : Metafora, 2020.

Milostný román odehrávající se na pozadí 2. světové války, jehož hlavními hrdiny jsou válečný fotograf Robert Capa a světoznámá herečka Ingrid Bergmanová.

MACHÁLEK, Vít
Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy.

Praha : Academia, 2020.

ZGUSTOVÁ, Monika
Oblečené k tanci na sněhu.

Praha : Argo, 2020.
Příběhy devíti žen, které prošly sovětskými pracovními tábory a se kterými se autorka osobně setkala.


KRÁSNÁ LITERATURA


FULMEKOVÁ, Denisa
Doktor Mráz.

Praha : Prostor, 2020.
Rodina právníka Alberta Mráze žije svůj poklidný život přesně do okamžiku vzniku tzv. první Slovenské republiky neboli Slovenského štátu. Bezpečí jeho rodiny je silně otřeseno a tak se hlavní hrdina snaží najít úkryt, ve kterém budou všichni schopni přežít válku. Autorka odkrývá pochybné charaktery jednotlivých postav. Stejně tak i hrdinství obyčejných lidí, kteří nehleděli jenom na vlastní zájmy a byli ochotni pomoci druhým.

HANIŠOVÁ, Viktorie
Dlouhá trať.

Brno : Host, 2020.
Sbírka povídek pozoruhodné české autorky, jejichž hrdinové jsou tak či onak nuceni se zastavit a zamyslet uprostřed "dlouhé trati" svého životního závodu.

ROONEY, Sally
Normální lidi.

Praha : Argo, 2020. Román oceňované irské autorky, který se dočkal úspěšné seriálové verze, vypráví o vztahu dvou mladých lidí, který komplikují nejen odlišné společenské poměry.

SPIEGEL, Renia
Reniin deník : život dospívající dívky ve stínu holokaustu.

Praha : Zeď, 2020.

R e g i o n á l n í   l i t e r a t u r a


PŠENIČKOVÁ-SLAVÍKOVÁ, Zdena
Z děvky císařovnou a další neobyčejné příběhy.
Praha : Petrklíč, 2020.
Soubor třiceti devíti humoristických povídek a fejetonů s různou tématikou, od české historie až po příběh mimozemského návštěvníka. Národ, který zapomene na svoji minulost, nemá žádnou budoucnost - tak nějak zní jedno staré moudré přísloví. Také platí, že všude na světě jsou lidé stále stejní: neschopní, schopní a všeho schopní. V první části autorka s humorným nadhledem parafrázuje známé i méně známé osoby a události z doby převážně minulé a v druhé části předkládá své původní, pohodové povídky.


LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ


DRAŽILOVÁ ZLÁMALOVÁ, Sandra
Neplechy čerta Zbrklíka.

Praha : Bambook, 2020.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Šel jsem se psem.

V Praze : Albatros : Pasparta, 2020.
Rozvod! Nikdo ho nechce zažít. Rozvod! Děsivé slovo, které se vznáší nad sourozenci Divišem a Dášou. Ani jeden nechápe, co se s rodiči děje. Mají své děti vůbec ještě rádi? Co bude dál? Diviš už nemůže vydržet napětí, které doma panuje. Sbalí si batoh, připne Brutovi vodítko a na stole zanechá vzkaz: Šel jsem se psem.