Nejkrásnější strom Přelouče

Anketa Nejkrásnější strom Přelouče 2023

Anketu Nejkrásnější strom Přelouče vyhlašuje Městská knihovna od roku 2008. Termín vyhlašování vítěze je vždy stanoven co nejblíže datu 22.4., což je Den Země. A k vyhlášení vítězného stromu přidáváme každý rok jako dárek naší planetě také vysazení mladého stromku.
Už po patnácté jsme letos vyzvali občany města, aby hlasovali, který strom tentokrát ocenění dostane. Sešlo se poměrně dost hlasů a první místo bylo jasné. Druhý v pořadí, platan v parku za základní školou, získal 53 hlasy a ani další navrhované stromy se nemohly měřit s vítězem, který obdržel celkem 223 hlasů od dětí i dospělých.
Oceněním Nejkrásnější strom Přelouče 2023 se může chlubit krásná vzrostlá vrba na břehu Račanského rybníka, v těsné blízkosti velkého dětského hřiště. Společnost jí dělají nejen ptáci, hnízdící v nejbližším okolí, ale i netopýři a řada druhů hmyzu. I o tom vyprávěl během vyhlašování vítěze ankety ve středu 26.4. vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Přelouči Mgr. Jan Feranec. Poslechnout si ho přišly děti z obou mateřských škol, které také společně vítěznému stromu zazpívaly veselou jarní písničku.
Hned po vyhlášení a ozdobení vítězné vrby jsme se všichni přesunuli do prostoru dětského hřiště Na Hodinářce, kde jsme si opět zazpívali. Tentokrát při vysazování krásné mladé lípy. Popřáli jsme jí společně s dětmi do života dostatek deště i sluníčka a těšíme se, že i další generace bude v našem městě nacházet zdravé vzrostlé stromy a užívat si jejich krásu a užitek. 
Závěrem si dovoluji poděkovat našim báječným spolupracovníkům z Mateřské školy Kladenská ul. a z Odboru životního prostředí MÚ Přelouč. Jejich laskavá podpora je v případě této naší ankety naprosto zásadní a my to víme.

  • Vítěz ročníku 2023 - VRBA - na břehu Račanského rybníku (223 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2022 - BŘÍZA BĚLOKORÁ - areál Skautského centra (258 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2021 - SMRK - roh ulic ČSA a Žižkova (255 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2019 - LÍPA SVOBODY - ul. Zborovská
  • Vítěz ročníku 2018 - LÍPA VELKOLISTÁ - u cukrárny Duo (252 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2017 - JAVOR KLEN - za kostelem s. Jakuba u Masarykova náměstí (251 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2016 - DUB LETNÍ - na levém břehu Labe před lávkou (286 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2015 - PLATAN JAVOROLISTÝ - za ZŠ Masarykovo náměstí (276 hlasů)
  • Vítěz ročníku 2014 - LÍPA - Na Dole (28 hlasů)