První stupeň základní školy

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ školní rok 2020/2021

Nabízíme možnost literárních lekcí přímo ve škole, pokud bude situace podobná jako před koncem minulého školního roku.

Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny od 8.00 do 12.00 hod., v pondělí a ve středu v učebně / 2. patro Záložny/ vždy po telefonické dohodě. Tel. č. : 466 959 715

LITERÁRNÍ LEKCE

1. ročník :

1/ Pohádkové povídání / čtení se nebojíme, na čtení se těšíme - seznámení s knihovnou a především motivace pro děti, aby lépe chápaly smysluplnost čtení a získaly vztah ke knihám. Krátké pohádky a povídání o pohádkových hrdinech - zážitková forma.

2/ Václav Čtvrtek a jiní kamarádi - inspirace pro začínající čtenáře a základní orientace při výběru vhodných knih. Setkání s oblíbenými hrdiny, dramatická čtenářská dílna na téma některé knižní novinky.

3/ Pasování na čtenáře - vhodné na konec školního roku, po složení lehké čtenářské zkoušky jsou děti pasovány mečem na rytíře paní Knihy a stávají se čtenáři. V případě zájmu o Knížku pro prvňáčka od března 3x úkol pro celou třídu od Rytíře všech písmenek.

4/ Projekt Knížka pro prvňáčka - podrobné informace budou během února zaslány všem vyučujícím z prvních tříd - možnost získat za splnění tří úkolů krásné knihy pro děti na konec školního roku. Knihy vydává Národní knihovna. Předání knih bývá spojeno s pasováním na čtenáře.
Vždy spojeno se setkáním dětí s regionálním literárním autorem.

5/ Trnkova kouzelná zahrada - dramatická dílna na téma knihy Zahrada Jiřího Trnky

2. ročník :

Pasování na čtenáře může být nahrazeno kdykoliv podle přání vyučujícího, je možné pasovat i ve škole, knihy máme připravené.


1/ Čtenář a kniha - povídání o knihách a o tom, co a jak a proč čteme, zacházení s knihou. Je možné uskutečnit i ve třídě, kam za dětmi přijdeme, ale prostředí knihovny je vhodnější.

2/Josef Lada a další pohádkáři - inspirace pro pokročilejší čtenáře a nápověda při výběru vhodných knih. Spojeno s pracovní dílnou.

3/Jak se chodí za básničkou - Poezie pro děti -hrátky s poezií starších i současných autorů. Spojeno s literární poetickou dílnou, děti veršování hravě zvládnou a ještě se pobaví.

4/ Klíčování - vhodné na konec školního roku, děti projdou veselým programem, zaměřeným hlavně na práci s abecedou a obdrží symbolický klíč od knih. Knihovnice v přestrojení za tetu Bětu a veselou Evženku.

3. ročník :

1/ V knihovně se vyznám jako doma - podrobná orientace v knihovně, práce knihovníka, možnosti čtenáře, jak knihovna funguje. Velká soutěž družstev ve vyhledávání knih.

2/ Naučná a dobrodružná literatura - rozšíření čtenářských možností, krátké ukázky z textů a povídání s dětmi, je možné doplnit hravou soutěží. Zaměřeno na práci s textem. Naučná literatura interaktivní formou.

3/ Astrid Lindgrenová a slečna Pipi - vyprávění o známé autorce a čtení ukázek z jejích knih. Pobesedujeme s Pipi punčochatou, která se dostaví osobně.

4/ Pirát Kolísko - předprázdninová hravá pirátská dílna o knize Václava Čtvrtka a pirátském životě vůbec. Přijde třída dětí a odejde banda pirátů.

4. ročník :

1/ Pohádková dílna - děti vzájemnou spoluprací a za pomoci vlastní fantazie vytvoří několik autorských pohádek - literární dílna. Rozvoj čtenářských dovedností.

2/Pojďte a poslyšte... - povídání a čtení o pověstech našeho kraje a pověstech vůbec, toulky mapou našeho okolí a pamětí našich vesnic + Horymír a my - literární dílna

3/ Záhada je můj živel - zaměření na dětskou detektivní literaturu a dobrodružnou četbu. Cílem je oživení zájmu o četbu. Spojeno s dílnou, procvičování schopnosti dětí vyprávět přečtený text.

4/ Poetický slovník - veselé hrátky se způsoby, jak poezie psát, číst a vnímat. Čtenářská dílna, ve které dokáže psát poezii úplně každý a ještě ho to baví...

5. ročník :

1/ Vyhledávání informací a práce s nimi - pracovní dvouhodina zaměřená na procvičení dovednosti dětí při práci s informačními prameny. Je výhodné využít větší časový prostor, aby zpracované ukázky mohly být zároveň prakticky prezentovány.

2/ Horor je horor - vhodné na konec školního roku, veselé povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Je možné doplnit literární dílnou s hororovou tématikou.

3/ Fantasy literatura ve spojení se zážitkovým čtením - zaměřeno na žánr, který by v tomto věku mohl zvýšit zájem dětí o čtení.

4/ Bludiště informací - základní orientace na téma kompetencí pro život, pracovní listy, práce s informacemi a hrátky s nimi. Informační gramotnost v praxi.

Mimořádná nabídka pro letošní rok (protože některé třídy to nestihly)

- zážitková čtenářská dílna, kterou upravíme podle věku dětí :


EGYPT - DO NITRA PYRAMIDY

Po úspěšném zpracování románu Veroniky Válkové o vzniku ČR v loňském školním roce jsme pro děti připravili další dílnu podle knihy stejné autorky a se stejnou hlavní hrdinkou. Tentokrát se poučíme o kultuře starého Egypta a děti prožijí s Bárou velmi napínavé dobrodružství v daleké minulosti.

ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ A ČTENÁŘSKÉ KOMPETENCE

I v tomto školním roce nabízíme mimo literárních lekcí možnost pravidelných setkání v knihovně nebo ve třídě.
Každé setkání je na jednu nebo dvě vyučovací hodiny / podle dohody/ a je zaměřeno na jednu vybranou knihu, lekce jsou vedeny odborně vyškolenými lektorkami.
Vždy se jedná o knihy současných autorů naší i světové literatury pro děti. S dětmi projdeme dějem knihy za pomoci řady aktivit, zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti.

- máme připravené pracovní dílny, zaměřené na různé literární osobnosti.
- rádi podpoříme i různé školní projekty a zapojíme se do nich.


VÝSTAVNÍ PLOCHA - jako v předcházejících letech, i letos jsou školám k dispozici nástěnky pro výstavy dětských prací a prezentaci činnosti škol.


Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářských dovedností a čtenářské i informační gramotnosti.

Držíme palce, aby školní rok proběhl v klidu a bez přerušení.