První stupeň základní školy

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
školní rok 2023/2024

Nabízíme možnost literárních lekcí přímo ve škole, ale v prostoru knihovny je to lepší😊 Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čítárně knihovny od 8.00 do 12.00 hod., vždy po telefonické dohodě tel. 466 959 715.

LITERÁRNÍ LEKCE

1. ročník 

1/ Pohádkové povídání / čtení se nebojíme, na čtení se těšíme – seznámení s knihovnou a především motivace pro děti, aby lépe chápaly smysluplnost čtení a získaly vztah ke knihám. Vždy doplněno o malou literární dílnu.

2/ Knížky už se na vás těší – inspirace pro začínající čtenáře a základní orientace při výběru vhodných knih. Setkání s oblíbenými hrdiny, dramatická čtenářská dílna na téma některé knižní novinky.

3/ Pasování na čtenáře – vhodné na konec školního roku, po složení lehké čtenářské zkoušky/dopoledne v knihovně bez rodičů/ jsou děti pasovány mečem na rytíře paní Knihy/možno odpoledne s rodiči jako slavnost/. Podrobné informace budou během února zaslány všem vyučujícím z prvních tříd – možnost získat za splnění tří úkolů krásné knihy pro děti. Knihy vydává Národní knihovna ČR.

4/ Trnkova kouzelná zahrada – dramatická dílna na téma knihy Zahrada Jiřího Trnky, zážitková forma. 

2. ročník 

1/ Čtenář a kniha – povídání o knihách a o tom, co, jak a proč čteme, zacházení s knihou. Je možné uskutečnit i ve třídě, kam za dětmi přijdeme, ale prostředí knihovny je vhodnější.

2/Josef Lada – vyprávění o životě a díle Josefa Lady, hrátky s jeho básničkami a obrázky, Ladova sestra Mařenka přidá pár zajímavostí ze života tehdejších dětí.

3/Jak se chodí za básničkou - poezie pro děti – hrátky s poezií starších i současných autorů. Spojeno s literární poetickou dílnou, děti veršování hravě zvládnou a ještě se pobaví.

4/ Klíčování – vhodné na konec školního roku, děti projdou veselým programem, zaměřeným hlavně na práci s abecedou a obdrží symbolický klíč od knih. Knihovnice v přestrojení za tetu Bětu a veselou Evženku. Lekci je možné zařadit i na začátek 3. třídy.

3. ročník 

1/ V knihovně se už vyznám jako doma – podrobná orientace v knihovně, práce knihovníka, možnosti čtenáře, jak knihovna funguje. Velká soutěž družstev ve vyhledávání knih.

2/ Naučná a dobrodružná literatura – rozšíření čtenářských možností, krátké ukázky z textů a povídání s dětmi, doplněno hravou soutěží. Zaměřeno na práci s textem.

3/ Astrid Lindgrenová a slečna Pipi – vyprávění o známé autorce a čtení ukázek z jejích knih, pobesedujeme s Pipi Punčochatou, která se dostaví osobně, nebo se společně v zážitkové dílně podíváme do knihy Ronja, dcera loupežníka.

4/ Pirát Kolísko – předprázdninová hravá pirátská dílna o knize Václava Čtvrtka a pirátském životě vůbec. Přijde třída dětí a odejde banda pirátů.

4. ročník 

1/ Pohádková dílna – děti společně a za pomoci vlastní fantazie vytvoří několik autorských pohádek – literární dílna. Rozvoj čtenářských dovedností.

2/Pojďte a poslyšte…- povídání a čtení o pověstech našeho kraje a pověstech vůbec, toulky mapou našeho okolí a pamětí regionu. Region lze nahradit dílnou: Horymír a my – literární dílna

3/ Záhada je můj živel – zaměření na dětskou detektivní literaturu a dobrodružnou četbu. Cílem je oživení zájmu o četbu. Spojeno s dílnou, procvičování schopnosti dětí vyprávět přečtený text.

4/ Poetický slovník – veselé hrátky se způsoby, jak poezie psát, číst a vnímat. Čtenářská dílna, během které dokáže psát poezii úplně každý a ještě ho to baví.

5. ročník 

1/ Vyhledávání informací a práce s nimi – pracovní dvouhodina zaměřená na procvičení dovednosti dětí při práci s informačními prameny. Je výhodné využít větší časový prostor, aby zpracované ukázky mohly být zároveň prakticky prezentovány.

2/ Horor není horor - vhodné na konec školního roku, veselé povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Doplněno literární dílnou s hororovou tématikou.

3/ Fantasy literatura ve spojení se zážitkovým čtením. Zaměřeno na žánr, který by v tomto věku mohl zvýšit zájem dětí o čtení.

4/ Bludiště informací – základní orientace ve světě falešných zpráv, internetových trollů, dezinformací a dalších možností, jak zneužívat internet. A také o tom, jak se můžeme bránit.

Mimořádná nabídka znovu pro letošní školní rok, protože někdy se potřebujeme hlavně pobavit…zážitkové dílny pro děti 3. – 5- třídy na téma knih našich i zahraničních autorů.

ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ A ČTENÁŘSKÉ KOMPETENCE

I v tomto školním roce nabízíme mimo literárních lekcí možnost pravidelných setkání v knihovně nebo ve třídě. Každé setkání je na jednu nebo dvě vyučovací hodiny / podle dohody/ a je zaměřeno na jednu vybranou dětskou knihu, lekce jsou vedeny odborně vyškolenými lektorkami. Vždy se jedná o knihy současných autorů naší i světové literatury pro děti. S dětmi projdeme dějem knihy za pomoci řady aktivit, zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti.

  • máme připravené pracovní dílny, zaměřené na různé literární osobnosti.
  • rádi podpoříme i různé školní projekty a zapojíme se do nich.

VÝSTAVNÍ PLOCHA - jako v předcházejících letech, i letos je školám k dispozici prostor pro výstavy dětských prací a prezentaci činnosti škol.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářských dovedností a čtenářské i informační gramotnosti.