Druhý stupeň základní školy

NABÍDKA LITERÁRNÍCHLEKCI PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
školní rok 2021/2022

Literární lekce mohou proběhnout v případě zájmu i ve škole nebo online.

Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, vždy od 8.00 do 12.00 hod. v pondělí a ve středu v učebně / 2. patro Záložny/ vždy od 8.00 do 16.00 hod. po telefonické dohodě

tel. 466 959 715

*čtenářské kompetence, čtenářská a informační gramotnost*

6. ročník

1/ Základní orientace v knihovně - zejména pro děti, které jsou v knihovně poprvé, ostatní žáci si připomenou, jak knihovna funguje, jaké jsou možnosti čtenáře a další znalosti, získané na 1. stupni.
2/ Jak se vaří kniha - povídání o cestě knihy od autora ke čtenáři. Názorné ukázky z tiskárny, doplněno informacemi o historii psaného slova.
3/ Pohádky jsou když... - povídání o dějinách pohádek, čtení ukázek. Spojeno s literární dílnou. Pohádky pro starší a pokročilé. Procvičování vypravěčských dovedností a práce s textem.
4/ Horor je když...- povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Zaměřeno na orientaci v textu + literárně dramatická dílna. Lekce určená k probuzení zájmu dětí o čtení. Procvičování orientace v textu a práce s textem.

Mimořádná nabídka pro letošní rok (některé třídy nestihly) - zážitková čtenářská dílna:
EGYPT - DO NITRA PYRAMIDY

Po úspěšném zpracování románu Veroniky Válkové o vzniku ČR v loňském školním roce jsme pro děti připravili další dílnu podle knihy stejné autorky a se stejnou hlavní hrdinkou. Tentokrát se poučíme o kultuře starého Egypta a děti prožijí s Bárou velmi napínavé dobrodružství v daleké minulosti.

7. ročník

1/ Detektivní tvůrčí dílna - pracovní dílna, děti skupinovou prací vytvoří několik originálních detektivek. Je možné zaměření i na jiný žánr. Čtenářské dovednosti, orientace v textu. Literární žánry a zajímaví autoři knih pro tuto věkovou kategorii.
2/ Bludiště informací - práce s informacemi a informačními prameny. Děti pracují ve skupinách, vhodnější jsou dvě vyučovací hodiny. Práce s naučnou literaturou, dovednost vyhledávat informací a jejich zpracování. Informační gramotnost, pracovní listy.
3/ Pojďte a poslyšte...- pověsti vůbec a z našeho kraje zejména. Spojeno s literárně dramatickou dílnou a rozvojem čtenářské gramotnosti. Názorné ukázky lokálních pověstí a hrátky s nimi. Nahlédneme i do regionální literatury. Je dobré znát historii svého kraje. Třeba proč máme ve znaku Rošt.
4/ Přísloví, rčení, pověry a my - lekce zaměřená na lidovou slovesnost, zvykoslovnou tématiku a schopnost rozlišit např. přísloví od pranostiky. Děti se seznámí např. s pranostikou na den, kdy se narodily, budeme zjišťovat co dnes ještě platí a co už ne, vyluštíme přísloví v piktogramech atd.

8. ročník

1/ Regionální literatura - regionální autoři a texty, pověsti našeho kraje, historické informační prameny. Spojeno s literární dílnou. Zaměření především na naučnou literaturu o dějinách Přelouče. Doplněno dramatickými dílnami scén z historie města.
2/ Fantasy literatura - historie dobrodružné četby a fantasy zejména, současní autoři, cílem je oživení zájmu o četbu. Téma v tomto věku velmi žádané, dojde i na otázku originality Harryho Pottera. Spojeno s literárně dramatickou dílnou - vytvoříme vlastní originální fantasy příběh.
3/ Poezie nikoho nezabije - pracovní dílna i pro skalní odpůrce poezie, plná veršů a překvapení. Všichni odejdou jako básníci a nikoho to nebude bolet. Vytvoříme si vlastní limerik, i když se to mnohým zdá nemožné...
4/ Naši klasici a ilustrace v jejich knihách - zajímavý pohled do historie a současnosti vydávání klasické školní četby. K tomu pár zajímavostí že života autorů. /K.H.Mácha, K.J.Erben, B.Němcová/. Soutěžení a bojovky na zdánlivě nudné téma.

9. ročník

1/ A co dál? - základní přehled o literatuře pro dospívající a dospělé, cílem je přeorientování na literaturu pro starší čtenáře. Informace o školní četbě během dalšího studia a možnosti využití jiných knihoven.
2/ Informační gramotnost není samozřejmost - celostátní projekt O PRAVDU?
internet, tištěný text, základní pojmy, orientace v informačním bludišti - pracovní listy, o trollech, o moci titulků, o reklamě atd.
3/ Slušné chování - pracovní dílna, práce s odbornou literaturou, dramatické scénky a řešení složitých společenských situací, práce ve skupinách, dojde i na převleky. Hodně se dozvíme a možná nás to bude i bavit.

  •  Je možné zorganizovat setkání žáků s některým ze současných českých spisovatelů.
  • Rádi se zapojíme do školních projektů a podpoříme je.
  • V případě významných výročí nabízíme literární lekce /dramatické dílny/ zaměřené na život a dílo významných /nejen lit./ osobností.
Podle potřeby vyučujícího je možné vybrat řadu dalších témat /např. šikana, drogy atd/. Protože u nás najdeme knihy na každé téma 😊
Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.