Druhý stupeň základní školy

NABÍDKA LITERÁRNÍCHLEKCI PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
školní rok 2023/2024

Literární lekce mohou proběhnout v případě zájmu i ve škole a mohou trvat jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, vždy od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě tel. 466 959 715.

Čtenářské kompetence, čtenářská a informační gramotnost

6. ročník

1/ Základní orientace v knihovně – zejména pro děti, které jsou v knihovně poprvé, ostatní žáci si připomenou, jak knihovna funguje, jaké jsou možnosti čtenáře a další znalosti, získané na 1. stupni ZŠ, možno doplnit veselou literární dílnou.

2/ Jak se vaří kniha – povídání o cestě knihy od autora ke čtenáři. Názorné ukázky z tiskárny, doplněno informacemi o historii psaného slova. Možno doplnit dílnou s výrobou knihy.

3/ Pohádky jsou když… - povídání o dějinách pohádek, čtení ukázek. Spojeno s literární dílnou. Pohádky pro starší a pokročilé. Procvičování vypravěčských dovedností a práce s textem.

4/ Horor je když…- povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Zaměřeno na orientaci v textu + literárně dramatická strašidelná dílna. Lekce určená k probuzení zájmu dětí o čtení. Procvičování orientace v textu a práce s textem.

7. ročník

1/ Detektivní tvůrčí dílna – pracovní dílna, děti skupinovou prací vytvoří několik originálních detektivek. Je možné zaměření i na jiný žánr. Čtenářské dovednosti, orientace v textu. Literární žánry a zajímaví autoři knih pro tuto věkovou kategorii.

2/ Bludiště informací – práce s informacemi a informačními prameny. Děti pracují ve skupinách, vhodnější jsou dvě vyučovací hodiny. Práce s naučnou literaturou, dovednost vyhledávat informací a jejich zpracování. Jak rozpoznat dezinformace. Informační gramotnost, pracovní listy.

3/ Pojďte a poslyšte…- pověsti vůbec a z našeho kraje zejména. Spojeno s literárně dramatickou dílnou a rozvojem čtenářské gramotnosti. Názorné ukázky lokálních pověstí a hrátky s nimi. nahlédneme i do regionální literatury. Je dobré znát historii svého kraje. Třeba proč máme ve znaku Rošt.

4/ Přísloví, rčení, pověry a my – lekce zaměřená na lidovou slovesnost, zvykoslovnou tématiku a schopnost rozlišit např. přísloví od pranostiky. Děti se seznámí např. s pranostikou na den, kdy se narodily, budeme zjišťovat, co dnes ještě platí a co už ne, vyluštíme přísloví v piktogramech atd.

8. ročník

1/ Regionální literatura – regionální autoři a texty, pověsti našeho kraje, historické informační prameny. Spojeno s literární dílnou. Zaměření především na naučnou literaturu o dějinách Přelouče. Doplněno dramatickými kousky z historie města.

2/ Fantasy literatura – historie dobrodružné četby a fantasy zejména, současní autoři, cílem je oživení zájmu o četbu. Téma v tomto věku velmi žádané, dojde i na otázku originality Harryho Pottera. Spojeno s literárně dramatickou dílnou - vytvoříme vlastní originální fantasy příběh.


3/ Poezie nikoho nezabije – pracovní dílna i pro skalní odpůrce poezie, plná veršů a překvapení. Všichni odejdou jako básníci a nikoho to nebude bolet. Vytvoříme si vlastní limerik - i když se to mnohým zdá nemožné.

4/ Naši klasici a ilustrace v jejich knihách – zajímavý pohled do historie a současnosti vydávání klasické školní četby. K tomu pár zajímavostí že života autorů. /K.H.Mácha, K.J.Erben, B.Němcová/ 
Soutěžení a bojovky na zdánlivě nudné téma.

9. ročník

1/ A co dál? – základní přehled o literatuře pro dospívající a dospělé, cílem je přeorientování na literaturu pro starší čtenáře. Informace o školní četbě během dalšího studia a možnosti využití jiných knihoven.

2/ Informační gramotnost není samozřejmost – celostátní projekt O PRAVDU? Internet, tištěný text, základní pojmy, orientace v informačním bludišti – pracovní listy, o trollech, o moci titulků, o reklamě atd.

3/ Mediální bludiště a my - pracovní literární dílna, během které si vysvětlíme základní pojmy z novinářské praxe a staneme se na chvíli zpravodajci. Zjistíme také, jak to vlastně bylo s Červenou Karkulkou doopravdy.

  • je možné zorganizovat setkání žáků s některým ze současných českých spisovatelů
  • rádi se zapojíme do školních projektů a podpoříme je
  • v případě významných výročí nabízíme literární lekce /dramatické dílny/ zaměřené na život a dílo významných /nejen lit./ osobností
  • Podle potřeby vyučujícího je možné vybrat řadu dalších témat /např. šikana, drogy atd/. Protože u nás najdeme knihy na každé téma 😊

    Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.