Víceleté gymnázium a OU

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO VÍCELETÉ GYMNÁZIUM A ODBORNÉ UČILIŠTĚ

školní rok 2019/2020


Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, v pondělí a ve středu v učebně /2. patro Záložny/ od 8.00 do 12.00 hod., v mimořádných případech i v odpoledních hodinách, vždy po telefonické nebo osobní domluvě vyučujícího a knihovny.
Tel. č.: 466 959 715

Pro primu až kvartu platí nabídka lekcí pro druhý stupeň ZŠ.

Pro kvintu až oktávu a studenty odborného učiliště:

  • Základní seznámení s knihovnou - zejména pro nově dojíždějící studenty, orientace v informačních pramenech a v knihovně
  • Regionální literatura - osobnosti regionu, knihy o historii regionu a další prameny
  • Moderní česká literatura - základní orientace v současné české literatuře, ukázky z knih, profily autorů
  • Knihovny v ČR a ve světě - pomoc při orientaci ve výpůjčních systémech a službách větších knihoven. Meziknihovní výpůjční systém - využití během studia VŠ
  • Pro všechny ročníky mimořádně: Historie Městské knihovny v Přelouči od roku 1889 do roku 2019 - 130. výročí založení knihovny

Po dohodě s vyučujícím jsme schopni zpracovat a nabídnout i řadu dalších literárních a jiných témat.
Je možné zorganizovat setkání studentů se současnými českými literárními autory.