Víceleté gymnázium a OU

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO VÍCELETÉ GYMNÁZIUM A ODBORNÉ UČILIŠTĚ
školní rok 2023/2024


Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek dopoledne, vždy po telefonické nebo osobní domluvě vyučujícího a knihovny, tel. 466 959 715Pro primu až kvartu platí nabídka lekcí pro druhý stupeň ZŠ. 


Pro kvintu až oktávu a studenty odborného učiliště

1/ Základní seznámení s knihovnou – zejména pro nově dojíždějící studenty, orientace v informačních pramenech a v knihovně.

2/ Regionální literatura – osobnosti regionu, knihy o historii regionu a další prameny.

3/ Moderní česká literatura – základní orientace v současné české literatuře, ukázky z knih, profily autorů.

4/ Knihovny v ČR a ve světě – pomoc při orientaci ve výpůjčních systémech a službách větších knihoven. Meziknihovní výpůjční systém – využití během studia VŠ.

Nabízíme možnost literárních lekcí přímo ve škole. Po dohodě s vyučujícím jsme schopni zpracovat a nabídnout i řadu dalších literárních a jiných témat.

Je možné zorganizovat setkání studentů se současnými českými literárními autory.