Víceleté gymnázium a OU

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO VÍCELETÉ GYMNÁZIUM A ODBORNÉ UČILIŠTĚ
školní rok 2022/2023


Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, v pondělí a ve středu v učebně (2. patro Záložny) od 8.00 do 12.00 hod., v mimořádných případech i v odpoledních hodinách, vždy po telefonické nebo osobní domluvě vyučujícího a knihovny (tel. 466 959 715).
Pro primu až kvartu platí nabídka lekcí pro druhý stupeň ZŠ.

Pro kvintu až oktávu a studenty odborného učiliště

Základní seznámení s knihovnou - zejména pro nově dojíždějící studenty, orientace v informačních pramenech a v knihovně.

Regionální literatura - osobnosti regionu, knihy o historii regionu a další prameny.

Moderní česká literatura - základní orientace v současné české literatuře, ukázky z knih, profily autorů.

Knihovny v ČR a ve světě - pomoc při orientaci ve výpůjčních systémech a službách větších knihoven. Meziknihovní výpůjční systém - využití během studia VŠ.

Nabízíme možnost literárních lekcí přímo ve škole. Po dohodě s vyučujícím jsme schopni zpracovat a nabídnout i řadu dalších literárních a jiných témat. Je možné zorganizovat setkání studentů se současnými českými literárními autory.