NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ

pro mateřské školky, základní školy, víceleté gymnázium a odborné učiliště


Lekce jsou založené na interakci a dialogu, využívány jsou metody neformálního vzdělávání, dramatické výchovy, kritického myšlení, tvůrčího psaní atd.


Jejich hlavním cílem je pomocí nových metod zvýšit informační a čtenářskou gramotnost žáků i studentů. Hravou formou se účastníci lekcí naučí nejen orientaci v knihovně, ale především pracovat s knihami a s textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. Lekce jsou navrženy tak, aby připravily na náročnější studijní požadavky. Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, cílem lektora je seznámit žáky knihou, knižním fondem knihovny, spisovatelem nebo literárním tématem.

Vybírejte z levého menu dle typu a stupně vzdělávacího zařízení