Chvilka pro hbitý mozek

Chvilka pro hbitý mozek

 

Pozorně si prohlédněte všech 10 obrázků a vytvořte z nich dvojice, které mají něco společného. Ale co, to záleží jen na Vás. Zkuste si porovnat výsledné dvojice s někým jiným, jestli se vaše párování liší. Špatná odpověď tu neexistuje a můžete dokonce při dalším pokusu obrázky spárovat jinak, z jiných důvodů. Trénujete levou polovinu mozku.

Tomáš a David šli do restaurace na večeři. Spěchali a tak David zaplatit za oba celkem 450,- Kč a odcházeli. Vrchní rychle sečetl útratu a zjistil, že měli platit jen 300,- Kč. Vzal tři padesátikoruny a vyběhl za nimi. David si nechal dvě padesátikoruny a jednu dal zpět vrchnímu.