Kontakty

Městská knihovna v Přelouči je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Zřizovatelem Městské knihovny v Přelouči je Město Přelouč.

Poskytujeme svým čtenářům a uživatelům široké spektrum knihovnických a informačních služeb. Dále knihovna zajišťuje knihovnické služby prostřednictvím poboček v okolí Přelouče. Městská knihovna v Přelouči poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon).


Adresa:
Masarykovo náměstí 44
53501 Přelouč

Telefon:
+420 466 959 715

E-mail:
knihovna.prelouc@tiscali.cz

Ředitelka:
Ladislava Hývlová


Sledujte nás:
Facebook