Chvilka pro hbitý mozek - 10. lekce

30.09.2021

Podle instrukcí vytvářejte slova

Příklad:

Záměnou jednoho písmene v označení hlemýždě bez ulity získejte druh klobouku

SLIMÁK ...SLAMÁK

1/ vložením jednoho písmene do názvu psovité šelmy získejte dopravní prostředek

2/ přidáním jednoho písmenka k označení černého ptáka získejte nástroj na sekání

3/ záměnou písmene v označení kusu nábytku získejte církevní stavbu

4/ Vložením písmenka do slova označujícího mládě domácího zvířete získejte hudební nástroj

5/ záměnou jednoho písmene v označení aromatického koření získejte název ryby

6/ vypuštěním písmene ve slově označujícím gymnastický cvik získejte druh ptáka