Chvilka pro hbitý mozek - 11. lekce

01.11.2021

BUMBÁC POLYKÁ SLOVA

Bumbác se ve větách chová jako kukačka. Spolkne slovo a usadí se ve větě místo něj. Příklad:

Naše Bumbác není už taková, jaká bývala.

Naše paměť už není taková, jaká bývala.

Zkuste spolykaná slova vrátit zpět. Možná najdete i více řešení.

Přihlásilo se mnoho Bumbáců z různých obcí.

Jezdit Bumbácem je pohodlné, chodit pěšky zdravé.

Trénování paměti má smysl, není to určitě ztráta Bumbáce.

V nových Bumbácích si vykračuje jako dáma.

Při Bumbáci pomůže cvičení pro duševní svěžest.

Po třech dnech zahálení už klesá duševní Bumbác.

Takováto cvičení jsou Bumbác.

Konečně je tato práce Bumbác.