Chvilka pro hbitý mozek - 2. lekce

12.04.2021

ANAGRAM/NAGAMAR

aneb něco pro levou polovinu mozku

Sestavte přeházením písmen správně slovo. Pokud potřebujete nápovědu, máte ji dole pod anagramy. Ale snažte se ji využít jen minimálně. Hodně štěstí.

OOKEPTM

RHDA

SBAA

KSAPO

RLKÁ

Nápověda:

Syn nebo dcera, panské sídlo, hudební nástroj, vulkán, monarcha