Chvilka pro hbitý mozek - 4. lekce

03.05.2021

PŘIROVNÁNÍ

Doplňte tato přirovnání, může být i více možností.

pevný jako ................................

špinavý jako ......................................

hloupý jako ..............................

přesný jako .......................................

bledý jako ................................

utahaný jako .....................................

opálený jako ...........................

hluchý jako ........................................

tvrdohlavý jako ......................

plachý jako ........................................

rovný jako ...............................

pilný jako ..........................................

hladový jako ...........................

zvědavý jako ......................................

Jaká přirovnání používali často Vaši rodiče, přátelé nebo učitelé?