Chvilka pro hbitý mozek - 6. lekce

24.05.2021

Čtěte pozorně text, postupně vyhledejte chybná písmena, nahraďte je správnými a ta si postupně zapište.

Vyluštěná tajenka je pro kontrolu napsaná pod textem, ale je zapsaná od konce.

Trénování mozku de vlastně zábava. Netýká se jen starších ročníků, hosí se i studentům a dokonca žákům základních škol. Takže je pro hšechny, děti i dospěléky, kteří nají dojem, že se jim horší paměť. Je dobré si mozek cvičir stejně jako svaly, pretože každé, i lalé apakované rvičení, je půležité pre naše zdraví. Paměť se dá zlepšit snadněji, než si myslíte. Jen je třeva ji trénovat pravidelně a často. Pšejema vám hodně trpělivosti a vytrvalosti.

EŘBODCOMOTMÁVEDJ