Chvilka pro hbitý mozek - 7. lekce

15.06.2021
LOGICKÁ ÚLOHA -POZOR NA ZAVAŘENÍ LEVÉ I PRAVÉ HEMISFÉRY

Tomáš a David šli do restaurace na večeři. Spěchali a tak David zaplatit za oba celkem 450,- Kč a odcházeli. Vrchní rychle sečetl útratu a zjistil, že měli platit jen 300,- Kč. Vzal tři padesátikoruny a vyběhl za nimi. David si nechal dvě padesátikoruny a jednu dal zpět vrchnímu.

David tedy celkem zaplatit 350,- Kč a vrchnímu zůstalo 50,- Kč. Ale to je celkem 400,- Kč.

Kde je ta poslední padesátikoruna?

(Nápověda je skryta v šifře:
Tayataoa davaěa čaáasatakaya naealazaea sačaíataaata. Daaavaiada daoasataaala zapaěata saavaýacha 150,- Kača, aalaea oadadaěalaiala za naiacha 50,- paraoa varachanaíahaoa.)