Chvilka pro hbitý mozek - 9. lekce

01.09.2021

KOSTRA ZE SOUHLÁSEK

Nejdřív zahřívací cvičení :

Napište co nejdelší smysluplnou větu, ve které všechna slova začínají stejným písmenem. Písmeno si určete sami.

Cvičení se souhláskami:

Zapište si tři souhlásky podle svého výběru a doplňte je dalšími hláskami ve smysluplné slovo. Čím více, tím lépe.

Příklad: T R V

vrtat, rvát, vrátit, vyrvat, vrt, tavírna, tovar, tovar

Pokud je to pro vás příliš snadné, zkuste variantu, ve které se pořadí souhlásek nesmí změnit:

trvat, tráva, teprve, tolerovat, tramvaj