Projekt S knížkou do života

06.01.2021

Projekt Bookstart - S knížkou do života není projektem zcela novým, již od roku 1992 funguje ve Velké Británii, kde se nacházejí jeho prvopočátky a do dnešních dnů se do tohoto projektu zapojilo více než 20 zemí napříč všemi kontinenty. V zahraničí je o projekt neskutečný zájem a vykazuje velké úspěchy. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození.

V roce 2018 byla do projektu zapojena i Česká republika. Hlavním cílem je rozvíjení čtenářské gramotnosti již u nejmenších dětí, podpora čtenářství a verbálních schopností dětí, podpora jejich imaginace a vytváření pozitivního vztahu ke knize. Prvním krokem k úspěchu je pochopení významu čtenářských dovedností pro vývin dítěte a následný rozvoj ze strany rodičů.

SKIP, organizátor projektu Bookstart, vydal základní desatero cesty ke čtení:

  • Povídejte si se svými dětmi.
  • Čtěte svým dětem.
  • Umožněte, aby děti viděly číst vás.
  • Požádejte starší děti, aby četly mladším.
  • Choďte společně do knihovny.
  • Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.
  • Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.
  • Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.
  • Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písničky.
  • Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.