S knížkou do života v roce 2020

05.01.2021


Rok 2020 vzhledem k celkové situaci ohledně pandemie Covid-19 nepřál kulturním akcím, tudíž ani schůzkám rodičů a dětí ve věku od 1,5 roku do 3 let v rámci projektu S knížkou do života. Nicméně jsme přece jen mohli pár takových setkání uspořádat, i když organizace byla mnohdy složitější. Z důvodu bezpečnosti jsme se snažili některé ze schůzek situovat ven na čerstvý vzduch a skupinky také byly méně početné než obvykle.
A jak to funguje? V knihovně se jednou měsíčně s dětmi a rodiči sejdeme a nad vybranou knihou si popovídáme, pohrajeme a předáme si nové zkušenosti. Pro pochopení děje se dětem snažíme knihu přiblížit dramatizací a text prokládáme i zážitkovou hrou. Většinou projdeme celý prostor knihovny, aby si na něj děti zvykly. Začínáme přivítáním u výpůjčního pultu, kde se mohou děti přezout a převléknout. V čítárně pokračuje samostatný program čtení. Každý měsíc se snažíme dětem přiblížit jinou knihu a rodičům pak možnosti práce s ní. Při úkolech se děti dostávají i do dalších oddělení knihovny. Než rodiče s dětmi odcházejí, mohou si vybrat knihy k vypůjčení či prolistovat novinky.

V lednových dílnách nás navštívily liška s vránou a společně s dětmi jsme si zahráli jejich příběh o sýru, hladu a hlouposti. Maminky si mohly vyzkoušet další možnosti, jak s dětmi trénovat čtenářské návyky a děti se zase vyřádily při veselých soutěžích. V únoru pak děti společně s maminkami zachránily Prasátko na útěku (A. Lobel) ze spárů zrádného asfaltu. V březnu byla knihovna z nařízení vlády uzavřena a tak proběhla schůzka pouze dvou skupin, kdy děti spolu s Křemílkem a Vochomůrkou sázely semínko.

A pak nastala delší pauza. V červnu jsme zajásali (maminky, děti i organizátoři) a znovu se sešli v prostorách naší knihovny s knížkou Zelené prasátko. Ani v době letních prázdnin jsme nezapomněli na naše nejmenší čtenáře. Protože víme, že v době dovolených a výletů se nesejdeme v plném počtu uspořádali jsme v červenci pro děti a jejich rodiče "čepičkovanou" v Městském parku. Všechny úkoly byly inspirovány trpaslíčky a každý z nich byl ozdobený jinak barevnou čepičkou. Na srpen jsme si pro děti a rodiče připravili trochu netradiční setkání - letní piknik v zahradě u Skautského centra v Přelouči. Náš dík patří Rodinnému centru Sluníčko za poskytnuté zázemí a Technickým službám za posekání zahrady. Věříme, že si to všichni užili.

V říjnu jsme se uchýlili do prostoru za Občanskou záložnou, kde jsme si povídali o podzimu, zacvičili si a pohráli s kaštánky. Poslední letošní setkání proběhlo začátkem prosince a neslo se v duchu těšení se na Vánoce a povídání o zimním čase. Děti si vytvořily ozdobičky z papíru a jako odměnu si domů odnesly dáreček ve formě batůžku s knížkou a dalšími materiály pro rodiče jako inspiraci pro práci s knížkou.  

Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví a lepší časy, abychom se dále mohli scházet a dál budovat vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.