Jak fungují knihovny při různých stupních systému PES

18.01.2021
Mnozí čtenáři si nejsou jistí, kdy mohou do knihovny vyrazit a kdy je třeba nejdřív si knihy zamluvit. Je to velmi jednoduché.
3. stupeň PES - knihovny jsou otevřené pro veřejnost, čtenáři si mohou vybírat ve volném výběru na půjčovnách. Je nutné dodržovat platná nařízení, tedy dezinfekce, roušky a rozestupy. Obsluha v knihovně reguluje počet návštěvníků. Je také možné využít donáškovou službu, která se domlouvá telefonicky.
4. stupeň PES - knihovny mají otevřené výdejní okénko a je možné knihy vrátit a půjčit si, pokud má čtenář předem objednáno. Cílem je co nejkratší kontakt.
V případě přeloučské knihovny čtenáři zvoní v půjčovních hodinách na zvonek vedle dveří do knihovny. Knihy a časopisy je možné objednávat podle online katalogu nebo jiného výběru. Čtenář může k zamluvení využít telefon 466 959 715, případně Facebook, kontaktní formulář na www.knihovnaprelouc.cz nebo email prolongace.knihovna@seznam.cz. V případě, že čtenář přesně neví, co by si chtěl půjčit, může si nechat připravit nabídku knih a časopisů obsluhou v knihovně. Volný výběr není bohužel možný a donášková služba je povolena podle vážnosti situace. Všem čtenářům jsou výpůjčky automaticky prodlužovány, pokuty za pozdní vrácení rozhodně nehrozí.
5. stupeň PES - knihovny jsou uzavřeny, není možné si nic vypůjčit, vracení probíhá bezkontaktně. V mimořádných případech je možné především pro studenty umožnit bezkontaktní vypůjčení dezinfikovaných studijních materiálů, které prošly karanténou. Všem čtenářům jsou výpůjčky prodlužovány.
Vrácené knihy jsou dezinfikovány a dávány do karantény, aby nebylo ohroženo zdraví čtenářů.