Jednou knihovník, vždycky knihovník!

30.08.2023

Většina vesnic v okolí našeho města má svoji malou místní knihovnu. Pro všechny, kteří nechtějí za knihami nikam dojíždět. A v každé takové knihovně pracuje téměř zadarmo nějaký knihovník nebo knihovnice. Jsou to lidé, kteří by si mohli po práci nebo v důchodu lehnout a odpočívat, případně se věnovat svým osobním zálibám. Ale oni týden co týden jdou a ve svém malém království knih čekají, jestli dorazí nějaký ten čtenář.
My v městské knihovně máme knihovníky z okolí a jejich knihovny na starosti. Pomáháme radou nebo nějakým tím kouskem vybavení, vozíme jim soubory knih, aby měli jejich čtenáři z čeho vybírat. A z dobrovolných knihovníků se časem stávají naši přátelé.
Když se stává, že některý knihovník musí přenechat svoji knihovnu někomu dalšímu, důvodem jsou ve většině případů nějaké zdravotní nebo věkové problémy. V ideálním případě si svého nástupce sám vybere, aby měl jistotu, že budou knihy v dobrých rukou.
V malé knihovně na Klenovce pracoval dlouhých 42 let mimořádně šikovný knihovník Zdeněk Jech. Čas je ale neúprosný a tak přišla chvíle, kdy se pan Jech rozhodl odejít do knihovnického důchodu a svěřit knihovnu někomu dalšímu.
My mu za jeho dlouholetou práci upřímně děkujeme. Naštěstí zůstává nejen naším čtenářem, ale také studentem univerzity třetího věku, takže nám jeho krásný humor, optimismus a laskavost ze života nezmizí. A on jistě ví, že bude v naší knihovně vždycky vítán.
Slavnostní rozloučení s ním bylo zároveň také vítáním jeho následovnice, paní Marcely Švábové, které přejeme, aby jí práce v této knihovně těšila a aby čtenářů i krásných knih přibývalo.