Městská knihovna v číslech

26.01.2023

Vážení a milí čtenáři a fanoušci Městské knihovny v Přelouči,
dovolte, abychom se s vámi podělili o několik čísel, která vyplynula ze statistického sčítání na konci loňského roku.
Máme radost, že po všech problémech, které pro činnost knihovny představovalo složité období covidu, se chod našich půjčoven opět dostává na úroveň předchozích let. Navíc jsme zjistili, že zájem o naše akce je dokonce mnohem vyšší než dříve. A to nejen ze strany dospělých uživatelů, ale především ze strany rodičů a dětí.
Je to dobře vidět například na součtu všech návštěvníků našich akcí, ať už vzdělávacích, nebo kulturních. Celkem vás na našich 198 různých programů přišlo za loňský rok 5 697.
Roste i počet našich registrovaných čtenářů, kterých máme ke konci roku 1 353. Uživatelů knihovny je ale víc, protože řada rodin má jen jeden čtenářský průkaz, na který si chodí vypůjčovat víc rodinných příslušníků.
Další uživatelé, často i neregistrovaní jako čtenáři, využívají knihovnu jako místo, kde mohou tisknout, pracovat na PC nebo skenovat dokumenty. Celkem jsme za loňský rok obsloužili v našich půjčovnách a studovně 15 585 zájemců.
Je nám líto, že z našich 60 000 knižních svazků můžeme ve volném výběru nabídnout jen 20 000, protože víc nám zkrátka nedostatek prostoru nedovolí. Doufáme však, že možnost vybírat v online katalogu, naše služba donášky knih do místa bydliště a možnost stahovat knihy v elektronické podobě, přispívají k vaší větší spokojenosti. Snažíme se takto vyrovnávat nemožnost vstupu do knihovny pro všechny, pro které jsou schody nepřekonatelnou překážkou. Bezbariérovosti bohužel v dohledné době dosáhnout nelze.
Ještě v loňském roce jsme vám slibovali, že po postavení nové knihovny se situace zlepší. Bohužel doba je taková, že nové zastupitelstvo a městská rada musely z mnoha pochopitelných důvodů od výstavby plánované budovy ustoupit. Proto knihovna zůstane, kde je. Doufáme, že i v tomto omezeném prostoru dokážeme naši nabídku pro uživatele ještě zkvalitnit, abychom udrželi krok s jinými knihovnami, které mají více štěstí. Děkujeme už předem všem organizacím, které budou tak laskavé a zapůjčí nám opět své prostory.
Těšíme se na vás a děkujeme za vaši přízeň.