Národní digitální knihovna pro díla nedostupná na trhu

28.04.2022

  Vážení čtenáři, 

  Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Městské knihovny Přelouč.

  Co jsou to díla nedostupná na trhu?

  Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2010.
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako "veřejná".
  • NDK-DNNT nyní (2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů

   Vstup do národní digitální knihovny - DDNT: https://ndk.cz

  Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT:

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.

  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů.

  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.

  • Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře.

  • Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.

  • Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.

  Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/

  Pokud máte zájem o zapojení do služby NDK-DNNT a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, prosíme o vyjádření zájmu o tuto službu. (například odpovědí na tento email s textem: Mám zájem o zapojení do služby NDK-DNNT) Po uzavření smlouvy s Národní knihovnou ČR obdržíte přístupová práva do Národní digitální knihovny-DNNT a budeme Vás informovat o dalším postupu.