Nejkrásnější strom Přelouče 2023

27.04.2023

Anketu Nejkrásnější strom Přelouče vyhlašuje Městská knihovna od roku 2008. Termín vyhlašování vítěze je vždy stanoven co nejblíže datu 22.4., což je Den Země. A k vyhlášení vítězného stromu přidáváme každý rok jako dárek naší planetě také vysazení mladého stromku.
Už po patnácté jsme letos vyzvali občany města, aby hlasovali, který strom tentokrát ocenění dostane. Sešlo se poměrně dost hlasů a první místo bylo jasné. Druhý v pořadí, platan v parku za základní školou, získal 53 hlasy a ani další navrhované stromy se nemohly měřit s vítězem, který obdržel celkem 223 hlasů od dětí i dospělých.
Oceněním Nejkrásnější strom Přelouče 2023 se může chlubit krásná vzrostlá vrba na břehu Račanského rybníka, v těsné blízkosti velkého dětského hřiště. Společnost jí dělají nejen ptáci, hnízdící v nejbližším okolí, ale i netopýři a řada druhů hmyzu. I o tom vyprávěl během vyhlašování vítěze ankety ve středu 26.4. vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Přelouči Mgr. Jan Feranec. Poslechnout si ho přišly děti z obou mateřských škol, které také společně vítěznému stromu zazpívaly veselou jarní písničku.
Hned po vyhlášení a ozdobení vítězné vrby jsme se všichni přesunuli do prostoru dětského hřiště Na Hodinářce, kde jsme si opět zazpívali. Tentokrát při vysazování krásné mladé lípy. Popřáli jsme jí společně s dětmi do života dostatek deště i sluníčka a těšíme se, že i další generace bude v našem městě nacházet zdravé vzrostlé stromy a užívat si jejich krásu a užitek.
Závěrem si dovoluji poděkovat našim báječným spolupracovníkům z Mateřské školy Kladenská ul. a z Odboru životního prostředí MÚ Přelouč. Jejich laskavá podpora je v případě této naší ankety naprosto zásadní a my to víme.