Novoroční přání

28.12.2022

Milí čtenáři a přátelé knihovny,
v poslední půjčovní den letošního roku vám do roku nového přejeme zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
Těšíme se na další společné literární zážitky. Zachovejte nám přízeň i v příštím roce!