Poděkování za práci dobrovolné knihovnice

26.01.2021

Knihovny v malých obcích dnes už nejsou jen místem, kde si čtenáři mohou vypůjčit knihy nebo časopisy. I tyto knihovny se zvolna stávají komunitními centry obce, stejně jako je tomu ve větších městech. A v případě, že to prostor nedovoluje, bývá knihovník alespoň spoluorganizátorem akcí v prostoru jiném, často ve spolupráci s dalšími organizacemi v obci. Všechny malé knihovny, které spadají pod metodické vedení Městské knihovny v Přelouči, mají velké štěstí na obětavé a schopné knihovníky a knihovnice. Jsou to lidé, kteří vycházejí vstříc svým čtenářům a neváhají se ve svém volném čase starat o knihovnu nebo pořádat zajímavé akce.

I když práce v malé obecní knihovně není věkově nijak omezena, přece jen přichází chvíle, kdy sám knihovník cítí, že je čas předat štafetu dál. Většinou si sám vyhlédne svého nástupce, aby svou knihovnu předal do dobrých rukou.

Ke konci prosince 2020 skončila svou dlouholetou práci knihovnice v Mělicích paní Zdenka Harvánková. Společně s jejími čtenáři si dovolujeme i my z Městské knihovny poděkovat za všechny roky, které práci knihovnice věnovala a přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví a pohody. Nepochybujeme, že své nástupkyni předá své cenné zkušenosti a bude jí v současné podivné době a tedy v nelehkých začátcích její práce pomáhat. Jinak než obětavě totiž paní Harvánková pracovat neumí. Děkujeme a těšíme se na její návštěvy v naší knihovně.