Regionální osobnosti

06.01.2021

Město Přelouč se může pochlubit celou řadou úspěšných rodáků či obyvatel, kteří dokázali ve svých oborech zajímavé činy. Většina zde zmíněných osobností působila v oblasti vědy, umění, kultury, státní správy apod. Mnohdy žily v našem městě nejvýše do ukončení školního vzdělání a pak
se odstěhovaly do větších měst v České republice či dokonce do zahraničí. V některých případech
se ale do Přelouče naopak přistěhovaly a přispěly k rozvoji města. 

Legenda:
* narodil(a) se a (přinejmenším) v mládí v Přelouči žil(a)
> strávil(a) v Přelouči delší či kratší část svého života
† jistou část svého života v Přelouči žil(a) a také zde zemřel(a)

Zdroj:
Město Přelouč - Slavní rodáci a obyvatelé města Přelouče - kalendář 2021, Výběr rodáků, textový doprovod, příprava projektu - Mgr. Matěj Pešta,
Významné osobnosti Přeloučska - brožuru vydalo Město Přelouč,
https://www.osobnostiregionu.cz

Balán Alois (1863-1949)

* Odborný učitel. Na škole pro zpracování dřeva v Králíkách, na umělecko-průmyslové škole ve Vídni, pobýval v Paříži, 1894 v Mnichově, učitel modelování a řezbářství ve Valašském Meziříčí.

Miloslav Bervíd (1921-1980)

* Hudebník a dirigent. Působil jako šéfdirigent orchestrů v Teplicích a Mariánských Lázních (zde také spoluzakládal mezinárodní hudební festivaly).

doc. Otakar Bleha (1916-2002)

* Lékař, endokrinolog. Působil na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocní v Praze, v Přelouči žil v raném dětství.

Ing. Stanislav Brebera (1925-2012)

* Chemik. Narozen 10.8. 1925. V letech 1956-1958 spoluvynalezl v Explosii v Pardubicích plastickou trhavinu Semtex, která našla uplatnění v armádě i v civilním sektoru.

Brotánek, Miroslav (1916-1987)

* Akademický malíř. Profesor na Střední odborné škole výtvarné, náměty z krajinomalby čerpal převážně z Polabí

František Bruner-Dvořák (1862-1927)

* Ve své době velmi uznávaný akademický malíř, absolvoval studijní cesty po Německu, Francii, Itálii a Americe. Jeho obrazy najdeme dodnes v zahraničních uměleckých sbírkách.

Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921)

* Momentní fotograf na dvoře arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.
Je považovaný za průkopníka fotografie na našem území.

Černík Karel (1917-1995)

* Bývalý důstojník čsl. armády, účastník zahraničního odboje, působil jako major na Vysoké válečné škole v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji rodinu do Anglie. Zemřel v Torontu.

Jan Dítě (1818-1892)

* >  † Přeloučský městský duchovní (správce), podílel se na založení místní knihovny, záloženského parku, Občanské záložny, cukrovaru, sboru dobrovolných hasičů či školy na náměstí. Od roku 1893, resp. 1894 má v Přelouči bustu v parku a monumentální náhrobek na hřbitově od pražského sochaře Bohuslava Schnircha.

Ivan Diviš (1924-1999)

> Významný český básník, vnuk J. V. Diviše, Napsal více jak 20 sbírek, obdržel Cenu Jaroslava Seiferta. V letech 1969-1997 žil v emigraci v Mnichově. Do Přelouče jezdíval v dětství, často
se o tom zmiňuje ve svých básních.

Ing. Jan Vincenc Diviš (1848-1923)

> V nadsázce jej lze považovat za přeloučského "Járu Cimrmana". Byl dlouholetý ředitel přeloučského cukrovaru, napsal několik spisů o cukrovarnictví, překládal romány J. Verna
a psal básně. V letech 1914-1919 byl starostou města. Sbíral starožitnosti, byl činný
v Muzejním spolku. V jeho vile z roku 1907 později sídlilo přeloučské muzeum. 

MUDr. Jiří Diviš (1886-1959)

* Lékař, působil na lékařské fakultě Karlovy univerzity a také jako přednosta 2. chirurgické kliniky
v Praze. Roku 1923 jako první lékař v ČSR provedl transfúzi krve, zabýval se též hrudní chirurgií.

Alfréd Eisner (1892-1965)

* Pedagogický pracovník. Bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích, za války vězněn v Terezíně. Vydal řadu populárně naučných knih.

František Emler (1912-1992)

* Nejvýznamnější přeloučský výtvarník 20. století, akademický malíř. Tvořil v Polabí a na Vysočině, Absolvoval i zahraniční studijní cesty (Francie, Itálie).

František Filipovský (1845-1919)

>  † Přeloučský regenschori, skladatel, hudební, dirigent, učitel a člověk činný ve spolkovém životě.
V Přelouči žil do roku 1872, předtím působil např. v orchestru Prozatímního divadla v Praze
(kde byl jeho spoluhráčem Antonín Dvořák). Jeho přeloučská dechová kapela ve své době konkurovala slavnému Kmochovu orchestru z Kolína. Herec F. Filipovský byl jeho syn.

František Filipovský (1907-1993)

* Herec, dabér, člen Osvobozeného divadla či činohry Národního divadla. v Přelouči žil do roku 1928. Od roku 1994, resp. 1995 se v jeho rodném městě udělují Ceny Františka Filipovského
za dabing.

František Flos (1864-1961)

* Spisovatel románů pro mládež (např. Lovci orchidejí), původním povoláním učitel a školní inspektor v Týnci nad Labem a Pardubicích.

Jindřich Vojtěch Flos (1896-1964)

* Pedagog, od r. 1935 okresní školní inspektor v Táboře a Jablonci nad Nisou, autor knih a povídek pro mládež.

Josef Jaroslav Formánek (1822-1851)

* > † Básník, přítel básníka Josefa Langra z Bohdanče. Psal básně do různých časopisů. V r. 1848 člen přeloučské revoluční gardy, kde představoval pokrokové křídlo.

Gustav Heřman (1872-1963)

* † Školský a osvětový pracovník, ředitel měšťanské školy chlapecké. Působil jako správce konzulátu ve Splitu, později působil dlouhodobě jako ředitel měšťanských škol na Slovensku. Byl zakládajícím členem Městského muzea, důvěrný přítel holického lékaře a cestovatele dr. Emila Holuba. 

František Hollman (1921-2017)

 * > Ekonom, amatérský historik a přeloučský patriot. Autor článků o historii Přelouče a okolí
(více jak 200 jich publikoval v městském zpravodaji Přeloučský Rošt, desítky ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka). Publikační činnosti se věnoval i po své devadesátce.

prof. Miloš Hudlický (1919-2001)

* Chemik, jeden ze zakladatelů organické chemie v ČSR. Před emigrací učil na VŠCHT v Praze,
poté od roku 1968 na univerzitě v městě Blacksburg ve státě Virginia v USA.

RNDr. Petr Jakeš, Ph.D. (1940-2005)

   > Geolog a geochemik, zabýval se též geochemickými a vulkanickými procesy na Zemi
i nebeských tělesech. Na počátku 70. let 20, století studoval v USA vzorky hornin přivezených
v rámci expedic z Měsíce. Autor či spoluautor řady publikací. Pocházel ze Břehů, v Přelouči studoval na střední škole.

Bohuslav Jelínek (1875-1956)

* Hudebník-cestovatel. V letech 1902-1917 působil jako kapelník v oblasti dnešní Číny a Ruska,
po roce 1920 pracoval jako úředník v Moskvě a nakonec na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Na svých cestách vytvářel sbírky, které se dochovaly ve sbírkách přeloučského muzea.

Vladimír Jiránek (1938-2012)

> Kreslíř, karikaturista, scénárista a režisér krátkých animovaných filmů (např. Bob a Bobek - králíci
z klobouku či Pat a Mat). V Přelouči studoval na střední škole v době, kdy žil v nedalekých Telčicích (dnes Chvaletice).

ThDr. Václav Kozelka (1795-1871)

* Profesor bohoslovecké fakulty v Praze, později její děkan. V r. 1836 jmenován profesorem vídeňské univerzity.

prof. Ing. Ladislav Kudláček (1932-1999)

* Chemik. Rektor Univerzity Pardubice, autor publikací, učebnic a skript. Zabýval se oborem chemická technologie textilu a vláken.

Josef Ledr (1849-1934)

> † Učitel a školní ředitel, do Přelouče se přestěhoval až na důchod a pracoval zde pro Muzejní spolek. V roce 1926 dokončil v 77 letech významnou monografii Dějiny města Přelouče nad Labem. 

Karel František Ludvík (1885-1944)

* > † V letech 1924-1934 žil v Habeši (Etiopie), kde mj. vlastnil též tiskárnu a také cestoval
a vytvářel sbírky. Ze zahraničí si přivezl domů také malárii a další nemoci.

Václav Magrle ze Sobíšku (kolem r. 1580-1623)

* Právník - prokurátor na Starém městě pražském, v r. 1609 zvolen mezi defenzory, po bitvě na Bílé hoře zastával úřad císařského komisaře. Je autorem historického spisu o událostech let 1600-1611. 

Jindřich Mahelka (1919-1990)

* Všestranný výtvarník, člen výtvarné skupiny Hollar. Jeho dílo je zastoupeno též ve sbírkách Národní galerie, vystavoval v Československu i zahraničí.

Ing. Josef Václav Myslík-Hyršovský (1879-1952)

* > Roku 1921 v Přelouči založil podnik, který pod různými názvy (Zenit, Radiotechna, Tesla) vyráběl radiopřijímače (později magnetofony) až do 90. let 20 stol. On sám v podniku působil do roku 1927.

Václav Mysliveček (1874-1951)

* † Pedagog, učil na měšťanské škole v Přelouči. Od r. 1915 knihovníkem městské knihovny. Autor brožury "Městská knihovna Dr. Ladislava Quise v Přelouči".

Rudolf Neuhöfer (1876-1945)

* Středoškolský profesor, klasický filolog a překladatel, posléze pracovník Ministerstva školství
a národní osvěty (zabýval se organizací středního školství v Československu), autor několika publikací.

Jiří Novák (1922-2010)

* Sochař a restaurátor, podílel se na výstavě EXPO 58, vytvořil řadu kovových plastik pro veřejný prostor zejména v Praze. Autor kopie sousoší Sen svaté Luitgardy na Karlově mostě v Praze
či plastického loga na budově České televize na Kavčích horách.

Casimir Oberfeld (1903-1945)

† Francouzský hudební skladatel polského původu, vězeň v koncentračním táboru v Osvětimi.
V lednu 1945 jel tzv. transportem smrti přes Přelouč, kde tragicky zemřel. Do roku 2016 byl pochován na přeloučském hřbitově, následně byly jeho ostatky přemístěny na hřbitov v Montmartre v Paříži.

Josef Pardus (1801-1892)

* Katolický farář. Působil ve Svinčanech a Kameničkách. jako farář Kalhous je zachycen v románu
K. V. Raise Západ.

Jiřina Petrovická (1923-2008)

> Herečka, členka činohry Národního divadla v Praze, hrála také v jiných divadlech a ve filmech.
V Přelouči žila v dětství v budově Občanské záložny, kde měl její otec v nájmu restauraci.

Josef Pirko (1851-1917)

* pedagog, přírodovědec, působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru vodárenství.

Antonín Pleskot (1909-1980)

* Výtvarník, lidový umělec, člen SVU Marold. Spolupracoval s orgány památkové péče - vytvářel modely (nejen) lidových staveb, které byly vystaveny v Národním muzeu v Praze, Brně, Bratislavě, Přelouči apod.

prof. Václav Pleskot (1907-1982)

* Československý matematik, působil např. na několika různých fakultách ČVUT v Praze.
Autor patentu na zlepšení logaritmického pravítka. Bratr Antonína Pleskota.

Stanislav Polanský (1935-2003)

* > Významný přeloučský hudebník, pedagog a ředitel LŠU (resp. ZUŠ), sbormistr a také skladatel. Od roku 2005 se na jeho počest koná festival Polanského Přelouč.

JUDr. Rudolf Politzer (1879-1931)

* Právník, samosprávný spisovatel a školský pracovník (viceprezident zemské školní rady). Zasloužil se o rozvoj českého školství.

František Potůček (1787-1848)

* † Úředník, účastník napoleonských válek. Po návratu do Přelouče se stal městským důchodním a založil "Pamětní knihu", přispíval do Tylových Květů.

Miloslav Potůček (1925-1945)

* > Student, který se za druhé světové války zapojil do odboje. V roce 1943 byl zatčen a roku 1945 popraven v Drážďanech.

Anna Prchalová (1900-po 1949)

* Herečka. Vystupovala v divadlech v Olomouci, Praze či Gottwaldově (Zlín), dále ztvárnila čtyři menší filmové role.

Ing. Karel Ptáček (1914-1997)

* Potomek přeloučské muzikantské rodiny, ve 30. a 40. letech 20. stol. známý jako aranžér jazzové hudby, jako tenorsaxofonista hrál v předních orchestrech té doby (Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-klub Jana Šímy aj.)

JUDr. Ladislav Quis (1846-1913)

> Spisovatel, básník a přítel Jana Nerudy. V Přelouči působil hlavně jako advokát v letech 1884-1908. Také zde založil městskou knihovnu, muzejní spolek a věnoval se i komunální politice. I díky němu
je v Přelouči budova Občanské záložny či evangelického kostela. Od roku 1925 má na domě čp. 25 pamětní desku.

Jan Alois Sudiprav Rettig (1774-1844)

> Manžel M. D. Rettigové. V Přelouči působil v letech 1813-1818 jako radní, také zde přeložil
do češtiny několik divadelních her. Společně s manželkou byl činný ve zdejším okrašlovacím spolku, např. sázeli aleje.

Jindřiška Rettigová (1813-1854)

* Dcera M. D. Rettigové, ve své době byla známá jako herečka a operní pěvkyně. Ve Stavovském divadle v Praze se účastnila premiéry Fidlovačky, dále působila v zahraničí (Německo, Rakousko).
V Přelouči žila v letech 1813-1818.

Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845)

> Autorka první české kuchařky. V Přelouči žila v letech 1813-1818, údajně zde učila místní hospodyně zavařovat kompoty a moderněji vařit.

Ing. Jiří Rydlo (1929-1984)

* Specialista v oboru - Elektrotechnického zabezpečení železnic. Publikoval v odborných časopisech.

RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc (1937-2019)

> Významný český matematika a ekonom, např. v 60. letech 20. stol. se podílel na procesu plánovaného přechodu Československa na tržní hospodářství - byl členem komise, kterou zřídil místopředseda vlády Ota Šik. Působil v řadě českých ekonomických institucí, je autorem
či spoluautorem odborných publikací. 

Jan Slavík (1908-1944)

> Kapitán generálního štábu čsl. armády, nositel Československého válečného kříže in memoriam.
V Přelouči žil v letech 1919-1937. Za války se zapojil do odboje, stal se členem ilegální skupiny PVVZ. roku 1940 byl zatčen, následně byl odsouzen na 15 let. Zemřel ve vězení na Mírově.

JUDr. Jaroslav Sluga (1909-1958)

* Soudce a právní publicista, pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Autor četných právních spisů a příruček.


Miloš Stantejský (1920-1942)

> Úředník v kamenolomu v Ležákách. Za druhé světové války se zapojil do odboje, spolupracoval
s paraskupinou Silver A. Byl popraven s ležáckými obyvateli na Zámečku v Pardubicích.
Od roku 2017 má u domu čp. 557, kde žil, pomník.

major Miloš Svoboda (1913-1996)

* Žokej, dostihový jezdec. První pardubický vítěz Velké pardubické steeplechase
(11x startoval, 2x zvítězil - v letech 1946 a 1952), historik Velké pardubické steeplechase apod.

Karel Šmíd (1948-1999)

> Významný orientalista, také byl cestovatel. Skrz svůj Orient Club propagoval v Čechách přírodu a život na Balkáně, středomořských ostrovech, severní Africe, Blízkém východě, Kavkazu či Střední Asii.

Ivo Štěpánek (1954-2018)

> † Malíř, který se věnoval tzv. naivnímu umění. Měl řadu výstav, ilustroval knihy, kalendáře apod.
Na svých obrázcích často kombinoval dobu přelomu 19. a 20. století se současností.

PhMr. Jindřich Tesánek (1849-1910)

* Je označovaný jako "přeloučský dobrodinec". Lékárník v Hořovicích, Josefově a nakonec
v Berouně, kde se stal také starostou. Město Přelouč finančně podporoval již za svého života,
po smrti odkázal svůj majetek přeloučským sirotkům. Dříve nesla jeho jméno část dnešní Hradecké ulice v Přelouči.

Alois Topič (1852-1927)

* V letech 1876-1902 podnikl několik delších cest do Austrálie, kde se živil též lovem a vycpáváním australských zvířat (např. ptakopysků), která dodával do evropských škol a muzeí. Vytvářel také sbírky. V roce 1939 o něm vyšel román Topičovo australské dobrodružství od Jaromíra Johna.

Josef Topič (1848-1932)

* Cestovatel, bratr A. Topiče. V roce 1874 odjel do zahraničí (Brazílie, Severní Amerika, Trinidad, Austrálie, Nový Zéland), kde strávil většinu svého života. Zemřel na Novém Zélandu.

Tůma Přeloučský (cca 1435-1518)

* středověký teolog, autor teologických děl, biskup Jednoty bratrské. Velkou část života strávil
v Přerově. V Přelouči se po něm jmenují dvě ulice.

prof. Miroslav Večeřa (1922-1989)

> † Chemik, v Přelouči žil od dětství. Pedagog a vedoucí katedry organické chemie na VŠCHT
v Pardubicích, věnoval se také publikační činnosti.

František Veverka (1798-1849)

† Spoluvynálezce ruchadla (s bratrancem Václavem Veverkou). Na věži kostela Navštívení Panny Marie na hřbitově v Přelouči má pamětní desku a v místech svého údajného hrobu tamtéž pomník.

prof. Rudolf Wolkan (Volkán) (1860-1927)

* Literární historik, pedagog a knihovník. Působil v českých zemích na území dnešní Ukrajiny
a nakonec ve Vídni, kde vedl univerzitní knihovnu a také zde vyučoval na filozofické fakultě.
Autor řady publikací.

PhDr. Anna Zbořilová (1907-1942)

* Hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudebním oddělení pražské univerzitní knihovny.
Byla zastřelena za heydrichiády v Praze, v areálu Národní knihovny v Klementinu je její jméno uvedeno na pamětní desce.

Ing. Josef Zeman (1922-1997)

> Stavitel a projektant, navrhl řadu sportovních hal v Československu i zahraničí, zejména se ale podílel na přípravě Žďákovského mostu na Orlické přehradě. V mládí se v Přelouči věnoval též sportu.

Bořivoj Žufan (1904-1942)

> Akademický malíř z Prahy, vrstevník Slavíčka či Špály. Do Přelouče jezdil za příbuznými
na zdravotní dovolenou a také zde maloval.