Regionální osobnosti

05.01.2021

Město Přelouč se může pochlubit celou řadou úspěšných rodáků či obyvatel, kteří dokázali ve svých oborech zajímavé činy. Většina zde zmíněných osobností působila v oblasti vědy, umění, kultury, státní správy apod. Mnohdy žily v našem městě nejvýše do ukončení školního vzdělání a pak se odstěhovaly do větších měst v České republice či dokonce do zahraničí.
V některých případech se ale do Přelouče naopak přistěhovaly a přispěly k rozvoji města.

Legenda:
* narodil(a) se a (přinejmenším) v mládí v Přelouči žil(a)
> strávil(a) v Přelouči delší či kratší část svého života
† jistou část svého života v Přelouči žil(a) a také zde zemřel(a)

Zdroj:
Město Přelouč - Slavní rodáci a obyvatelé města Přelouče - kalendář 2021, Výběr rodáků, textový doprovod, příprava projektu - Mgr. Matěj Pešta,
Významné osobnosti Přeloučska - brožuru vydalo Město Přelouč,
https://www.osobnostiregionu.cz

Balán Alois (1863-1949)

* Odborný učitel. Na škole pro zpracování dřeva v Králíkách, na umělecko-průmyslové škole ve Vídni, pobýval v Paříži, 1894 v Mnichově, učitel modelování a řezbářství ve Valašském Meziříčí.

Miloslav Bervíd (1921-1980)

* Hudebník a dirigent. Působil jako šéfdirigent orchestrů v Teplicích a Mariánských Lázních (zde také spoluzakládal mezinárodní hudební festivaly).

Miloslav Bervíd
Miloslav Bervíd

doc. Otakar Bleha (1916-2002)

* Lékař, endokrinolog. Působil na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocní v Praze, v Přelouči žil v raném dětství.

Otakar Bleha
Otakar Bleha

Ing. Stanislav Brebera (1925-2012)

* Chemik. Narozen 10.8. 1925. V letech 1956-1958 spoluvynalezl v Explosii v Pardubicích plastickou trhavinu Semtex, která našla uplatnění v armádě i v civilním sektoru.

Stanislav Brebera
Stanislav Brebera

Miroslav Brotánek (1916-1987)

* Akademický malíř. Profesor na Střední odborné škole výtvarné, náměty z krajinomalby čerpal převážně z Polabí.

František Bruner-Dvořák (1862-1927)

* Ve své době velmi uznávaný akademický malíř, absolvoval studijní cesty po Německu, Francii, Itálii a Americe. Jeho obrazy najdeme dodnes v zahraničních uměleckých sbírkách.

František Bruner-Dvořák
František Bruner-Dvořák

Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921)

* Momentní fotograf na dvoře arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.
Je považovaný za průkopníka fotografie na našem území.

Rudolf Bruner-Dvořák
Rudolf Bruner-Dvořák

Černík Karel (1917-1995)

* Bývalý důstojník čsl. armády, účastník zahraničního odboje, působil jako major na Vysoké válečné škole v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji rodinu do Anglie. Zemřel v Torontu.

Jan Dítě (1818-1892)

* >  † Přeloučský městský duchovní (správce), podílel se na založení místní knihovny, záloženského parku, Občanské záložny, cukrovaru, sboru dobrovolných hasičů či školy na náměstí. Od roku 1893, resp. 1894 má v Přelouči bustu v parku a monumentální náhrobek na hřbitově od pražského sochaře Bohuslava Schnircha.

Pomník Jana Dítěte
Pomník Jana Dítěte

Ivan Diviš (1924-1999)

> Významný český básník, vnuk J. V. Diviše, Napsal více jak 20 sbírek, obdržel Cenu Jaroslava Seiferta. V letech 1969-1997 žil v emigraci v Mnichově. Do Přelouče jezdíval v dětství, často se o tom zmiňuje ve svých básních.

Ivan Diviš
Ivan Diviš

Ing. Jan Vincenc Diviš (1848-1923)

> V nadsázce jej lze považovat za přeloučského "Járu Cimrmana". Byl dlouholetý ředitel přeloučského cukrovaru, napsal několik spisů o cukrovarnictví, překládal romány J. Verna a psal básně. V letech 1914-1919 byl starostou města. Sbíral starožitnosti, byl činný v Muzejním spolku. V jeho vile z roku 1907 později sídlilo přeloučské muzeum. 

Jan Vincenc Diviš
Jan Vincenc Diviš

MUDr. Jiří Diviš (1886-1959)

* Lékař, působil na lékařské fakultě Karlovy univerzity a také jako přednosta 2. chirurgické kliniky v Praze. Roku 1923 jako první lékař v ČSR provedl transfúzi krve, zabýval se též hrudní chirurgií.

Jiří Diviš
Jiří Diviš

Alfréd Eisner (1892-1965)

* Pedagogický pracovník. Bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích, za války vězněn v Terezíně. Vydal řadu populárně naučných knih.

František Emler (1912-1992)

* Nejvýznamnější přeloučský výtvarník 20. století, akademický malíř. Tvořil v Polabí a na Vysočině, Absolvoval i zahraniční studijní cesty (Francie, Itálie).

František Emler
František Emler

František Filipovský (1845-1919)

>  † Přeloučský regenschori, skladatel, hudební, dirigent, učitel a člověk činný ve spolkovém životě. V Přelouči žil do roku 1872, předtím působil např. v orchestru Prozatímního divadla v Praze (kde byl jeho spoluhráčem Antonín Dvořák). Jeho přeloučská dechová kapela ve své době konkurovala slavnému Kmochovu orchestru z Kolína. Herec F. Filipovský byl jeho syn.

František Filipovský starší
František Filipovský starší

František Filipovský (1907-1993)

* Herec, dabér, člen Osvobozeného divadla či činohry Národního divadla. v Přelouči žil do roku 1928. Od roku 1994, resp. 1995 se v jeho rodném městě udělují Ceny Františka Filipovského za dabing.

František Filipovský
František Filipovský

František Flos (1864-1961)

* Spisovatel románů pro mládež (např. Lovci orchidejí), původním povoláním učitel a školní inspektor v Týnci nad Labem a Pardubicích.

František Flos
František Flos

Jindřich Vojtěch Flos (1896-1964)

* Pedagog, od r. 1935 okresní školní inspektor v Táboře a Jablonci nad Nisou, autor knih a povídek pro mládež.

Josef Jaroslav Formánek (1822-1851)

* > † Básník, přítel básníka Josefa Langra z Bohdanče. Psal básně do různých časopisů. V r. 1848 člen přeloučské revoluční gardy, kde představoval pokrokové křídlo.

Gustav Heřman (1872-1963)

* † Školský a osvětový pracovník, ředitel měšťanské školy chlapecké. Působil jako správce konzulátu ve Splitu, později působil dlouhodobě jako ředitel měšťanských škol na Slovensku. Byl zakládajícím členem Městského muzea, důvěrný přítel holického lékaře a cestovatele dr. Emila Holuba. 

František Hollman (1921-2017)

 * > Ekonom, amatérský historik a přeloučský patriot. Autor článků o historii Přelouče a okolí (více jak 200 jich publikoval v městském zpravodaji Přeloučský Rošt, desítky ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka). Publikační činnosti se věnoval i po své devadesátce.

František Hollman
František Hollman

prof. Miloš Hudlický (1919-2001)

* Chemik, jeden ze zakladatelů organické chemie v ČSR. Před emigrací učil na VŠCHT v Praze, poté od roku 1968 na univerzitě v městě Blacksburg ve státě Virginia v USA.

Miloš Hudlický
Miloš Hudlický

RNDr. Petr Jakeš, Ph.D. (1940-2005)

> Geolog a geochemik, zabýval se též geochemickými a vulkanickými procesy na Zemi i nebeských tělesech. Na počátku 70. let 20, století studoval v USA vzorky hornin přivezených v rámci expedic z Měsíce. Autor či spoluautor řady publikací. Pocházel ze Břehů, v Přelouči studoval na střední škole.

Petr Jakeš
Petr Jakeš

Bohuslav Jelínek (1875-1956)

* Hudebník-cestovatel. V letech 1902-1917 působil jako kapelník v oblasti dnešní Číny a Ruska, po roce 1920 pracoval jako úředník v Moskvě a nakonec na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Na svých cestách vytvářel sbírky, které se dochovaly ve sbírkách přeloučského muzea.

Bohuslav Jelínek
Bohuslav Jelínek

Vladimír Jiránek (1938-2012)

> Kreslíř, karikaturista, scénárista a režisér krátkých animovaných filmů (např. Bob a Bobek - králíci z klobouku či Pat a Mat). V Přelouči studoval na střední škole v době, kdy žil v nedalekých Telčicích (dnes Chvaletice).

Vladimír Jiránek
Vladimír Jiránek

ThDr. Václav Kozelka (1795-1871)

* Profesor bohoslovecké fakulty v Praze, později její děkan. V r. 1836 jmenován profesorem vídeňské univerzity.

prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. (1932-1999)

* Chemik. Rektor Univerzity Pardubice, autor publikací, učebnic a skript. Zabýval se oborem chemická technologie textilu a vláken.

Ladislav Kudláček
Ladislav Kudláček

Josef Ledr (1849-1934)

> † Učitel a školní ředitel, do Přelouče se přestěhoval až na důchod a pracoval zde pro Muzejní spolek. V roce 1926 dokončil v 77 letech významnou monografii Dějiny města Přelouče nad Labem. 

Josef Ledr
Josef Ledr

Karel František Ludvík (1885-1944)

* > † V letech 1924-1934 žil v Habeši (Etiopie), kde mj. vlastnil též tiskárnu a také cestoval a vytvářel sbírky. Ze zahraničí si přivezl domů také malárii a další nemoci.

Karel František Ludvík
Karel František Ludvík

Václav Magrle ze Sobíšku (kolem r. 1580-1623)

* Právník - prokurátor na Starém městě pražském, v r. 1609 zvolen mezi defenzory, po bitvě na Bílé hoře zastával úřad císařského komisaře. Je autorem historického spisu o událostech let 1600-1611. 

Jindřich Mahelka (1919-1990)

* Všestranný výtvarník, člen výtvarné skupiny Hollar. Jeho dílo je zastoupeno též ve sbírkách Národní galerie, vystavoval v Československu i zahraničí.

Jindřich Mahelka
Jindřich Mahelka

Ing. Josef Václav Myslík-Hyršovský (1879-1952)

* > Roku 1921 v Přelouči založil podnik, který pod různými názvy (Zenit, Radiotechna, Tesla) vyráběl radiopřijímače (později magnetofony) až do 90. let 20 stol. On sám v podniku působil do roku 1927.

Josef Václav Myslík-Hyršovský
Josef Václav Myslík-Hyršovský

Václav Mysliveček (1874-1951)

* † Pedagog, učil na měšťanské škole v Přelouči. Od r. 1915 knihovníkem městské knihovny. Autor brožury "Městská knihovna Dr. Ladislava Quise v Přelouči".

Rudolf Neuhöfer (1876-1945)

* Středoškolský profesor, klasický filolog a překladatel, posléze pracovník Ministerstva školství a národní osvěty (zabýval se organizací středního školství v Československu), autor několika publikací.

Rudolf Neuhöfer
Rudolf Neuhöfer

Jiří Novák (1922-2010)

* Sochař a restaurátor, podílel se na výstavě EXPO 58, vytvořil řadu kovových plastik pro veřejný prostor zejména v Praze. Autor kopie sousoší Sen svaté Luitgardy na Karlově mostě v Praze či plastického loga na budově České televize na Kavčích horách.

Jiří Novák
Jiří Novák

Casimir Oberfeld (1903-1945)

† Francouzský hudební skladatel polského původu, vězeň v koncentračním táboru v Osvětimi. V lednu 1945 jel tzv. transportem smrti přes Přelouč, kde tragicky zemřel. Do roku 2016 byl pochován na přeloučském hřbitově, následně byly jeho ostatky přemístěny na hřbitov v Montmartre v Paříži.

Casimir Oberfeld
Casimir Oberfeld

Josef Pardus (1801-1892)

* Katolický farář. Působil ve Svinčanech a Kameničkách. jako farář Kalhous je zachycen v románu K. V. Raise Západ.

Josef Pardus
Josef Pardus

Jiřina Petrovická (1923-2008)

> Herečka, členka činohry Národního divadla v Praze, hrála také v jiných divadlech a ve filmech. V Přelouči žila v dětství v budově Občanské záložny, kde měl její otec v nájmu restauraci.

Jiřina Petrovická
Jiřina Petrovická

Josef Pirko (1851-1917)

* pedagog, přírodovědec, působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru vodárenství.

Antonín Pleskot (1909-1980)

* Výtvarník, lidový umělec, člen SVU Marold. Spolupracoval s orgány památkové péče - vytvářel modely (nejen) lidových staveb, které byly vystaveny v Národním muzeu v Praze, Brně, Bratislavě, Přelouči apod.

Antonín Pleskot
Antonín Pleskot

prof. Václav Pleskot (1907-1982)

* Československý matematik, působil např. na několika různých fakultách ČVUT v Praze. Autor patentu na zlepšení logaritmického pravítka. Bratr Antonína Pleskota.

Václav Pleskot
Václav Pleskot

Stanislav Polanský (1935-2003)

* > Významný přeloučský hudebník, pedagog a ředitel LŠU (resp. ZUŠ), sbormistr a také skladatel. Od roku 2005 se na jeho počest koná festival Polanského Přelouč.

Stanislav Polanský
Stanislav Polanský

JUDr. Rudolf Politzer (1879-1931)

* Právník, samosprávný spisovatel a školský pracovník (viceprezident zemské školní rady). Zasloužil se o rozvoj českého školství.

František Potůček (1787-1848)

* † Úředník, účastník napoleonských válek. Po návratu do Přelouče se stal městským důchodním a založil "Pamětní knihu", přispíval do Tylových Květů.

Miloslav Potůček (1925-1945)

* > Student, který se za druhé světové války zapojil do odboje. V roce 1943 byl zatčen a roku 1945 popraven v Drážďanech.

Miloslav Potůček
Miloslav Potůček

Anna Prchalová (1900-po 1949)

* Herečka. Vystupovala v divadlech v Olomouci, Praze či Gottwaldově (Zlín), dále ztvárnila čtyři menší filmové role.

Anna Prchalová
Anna Prchalová

Ing. Karel Ptáček (1914-1997)

* Potomek přeloučské muzikantské rodiny, ve 30. a 40. letech 20. stol. známý jako aranžér jazzové hudby, jako tenorsaxofonista hrál v předních orchestrech té doby (Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-klub Jana Šímy aj.)

JUDr. Ladislav Quis (1846-1913)

> Spisovatel, básník a přítel Jana Nerudy. V Přelouči působil hlavně jako advokát v letech 1884-1908. Také zde založil městskou knihovnu, muzejní spolek a věnoval se i komunální politice. I díky němu je v Přelouči budova Občanské záložny či evangelického kostela. Od roku 1925 má na domě čp. 25 pamětní desku.

Ladislav Quis
Ladislav Quis

Jan Alois Sudiprav Rettig (1774-1844)

> Manžel M. D. Rettigové. V Přelouči působil v letech 1813-1818 jako radní, také zde přeložil do češtiny několik divadelních her. Společně s manželkou byl činný ve zdejším okrašlovacím spolku, např. sázeli aleje.

Jan Alois Sudiprav Rettig
Jan Alois Sudiprav Rettig

Jindřiška Rettigová (1813-1854)

* Dcera M. D. Rettigové, ve své době byla známá jako herečka a operní pěvkyně. Ve Stavovském divadle v Praze se účastnila premiéry Fidlovačky, dále působila v zahraničí (Německo, Rakousko). V Přelouči žila v letech 1813-1818.

Jindřiška Rettigová
Jindřiška Rettigová

Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845)

> Autorka první české kuchařky. V Přelouči žila v letech 1813-1818, údajně zde učila místní hospodyně zavařovat kompoty a moderněji vařit.

Magdalena Dobromila Rettigová
Magdalena Dobromila Rettigová

Ing. Jiří Rydlo (1929-1984)

* Specialista v oboru - Elektrotechnického zabezpečení železnic. Publikoval v odborných časopisech.

RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc (1937-2019)

> Významný český matematika a ekonom, např. v 60. letech 20. stol. se podílel na procesu plánovaného přechodu Československa na tržní hospodářství - byl členem komise, kterou zřídil místopředseda vlády Ota Šik. Působil v řadě českých ekonomických institucí, je autorem či spoluautorem odborných publikací.

Bohuslav Sekerka
Bohuslav Sekerka

Jan Slavík (1908-1944)

> Kapitán generálního štábu čsl. armády, nositel Československého válečného kříže in memoriam. V Přelouči žil v letech 1919-1937. Za války se zapojil do odboje, stal se členem ilegální skupiny PVVZ. roku 1940 byl zatčen, následně byl odsouzen na 15 let. Zemřel ve vězení na Mírově.

Jan Slavík
Jan Slavík

JUDr. Jaroslav Sluga (1909-1958)

* Soudce a právní publicista, pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Autor četných právních spisů a příruček.

Miloš Stantejský (1920-1942)

> Úředník v kamenolomu v Ležákách. Za druhé světové války se zapojil do odboje, spolupracoval s paraskupinou Silver A. Byl popraven s ležáckými obyvateli na Zámečku v Pardubicích. Od roku 2017 má u domu čp. 557, kde žil, pomník.

Miloš Stantejský
Miloš Stantejský

major Miloš Svoboda (1913-1996)

* Žokej, dostihový jezdec. První pardubický vítěz Velké pardubické steeplechase (11x startoval, 2x zvítězil - v letech 1946 a 1952), historik Velké pardubické steeplechase apod.

Miloš Svoboda
Miloš Svoboda

Karel Šmíd (1948-1999)

> Významný orientalista, také byl cestovatel. Skrz svůj Orient Club propagoval v Čechách přírodu a život na Balkáně, středomořských ostrovech, severní Africe, Blízkém východě, Kavkazu či Střední Asii.

Karel Šmíd
Karel Šmíd

Ivo Štěpánek (1954-2018)

> † Malíř, který se věnoval tzv. naivnímu umění. Měl řadu výstav, ilustroval knihy, kalendáře apod. Na svých obrázcích často kombinoval dobu přelomu 19. a 20. století se současností.

Ivo Štěpánek
Ivo Štěpánek

PhMr. Jindřich Tesánek (1849-1910)

* Je označovaný jako "přeloučský dobrodinec". Lékárník v Hořovicích, Josefově a nakonec v Berouně, kde se stal také starostou. Město Přelouč finančně podporoval již za svého života, po smrti odkázal svůj majetek přeloučským sirotkům. Dříve nesla jeho jméno část dnešní Hradecké ulice v Přelouči.

Jindřich Tesánek
Jindřich Tesánek

Alois Topič (1852-1927)

* V letech 1876-1902 podnikl několik delších cest do Austrálie, kde se živil též lovem a vycpáváním australských zvířat (např. ptakopysků), která dodával do evropských škol a muzeí. Vytvářel také sbírky. V roce 1939 o něm vyšel román Topičovo australské dobrodružství od Jaromíra Johna.

Alois Topič
Alois Topič

Josef Topič (1848-1932)

* Cestovatel, bratr A. Topiče. V roce 1874 odjel do zahraničí (Brazílie, Severní Amerika, Trinidad, Austrálie, Nový Zéland), kde strávil většinu svého života. Zemřel na Novém Zélandu.

Josef Topič
Josef Topič

Tůma Přeloučský (cca 1435-1518)

* středověký teolog, autor teologických děl, biskup Jednoty bratrské. Velkou část života strávil v Přerově. V Přelouči se po něm jmenují dvě ulice.

Zdeněk Václavík (1917-2008)

* Žurnalista, účastník 2. zahraničního odboje. Prodělal druhou světovou válku na Západě, byl redaktorem časopisu Liškovy obrněné brigády a začátkem května 1945 se dostal s malou skupinou československých vojáků až k Rokycanům - bohužel pomoc povstalecké Praze nesměli. Po válce se stal kulturním redaktorem Obrany lidu. Po únoru 1948 byl vyloučen ze svazu novinářů a spisovatelů a byl nucen emigrovat do západního Německa. Před odchodem na Západ měl hodnost podporučíka, odmítl povýšení na majora, které mu navrhl první nekomunistický ministr obrany Luboš Dobrovský. Václavík žil v městečku Woodruff v lesích amerického státu Wisconsin.

prof. Miroslav Večeřa (1922-1989)

> † Chemik, v Přelouči žil od dětství. Pedagog a vedoucí katedry organické chemie na VŠCHT v Pardubicích, věnoval se také publikační činnosti.

Miroslav Večeřa
Miroslav Večeřa

PhDr. Stanislav Velinský (1899-1991)

* Pedagog - propagátor moderních pedagogických stylů u nás. Od r. 1932 byl ředitelem experimentálního gymnázia v Dejvicích, působil na několika univerzitách v USA, později v Oxfordu. Je autorem významných spisů, např. o individuálních základech sociální pedagogiky a psychologie osobnosti.

Stanislav Velinský
Stanislav Velinský

František Veverka (1798-1849)

† Spoluvynálezce ruchadla (s bratrancem Václavem Veverkou). Na věži kostela Navštívení Panny Marie na hřbitově v Přelouči má pamětní desku a v místech svého údajného hrobu tamtéž pomník.

prof. Rudolf Wolkan (Volkán) (1860-1927)

* Literární historik, pedagog a knihovník. Působil v českých zemích na území dnešní Ukrajiny a nakonec ve Vídni, kde vedl univerzitní knihovnu a také zde vyučoval na filozofické fakultě. Autor řady publikací. Autor řady publikací.

Rudolf Wolkan
Rudolf Wolkan

PhDr. Anna Zbořilová (1907-1942)

* Hudebně vědecká publicistka. Pracovala v hudebním oddělení pražské univerzitní knihovny. Je autorkou řady příspěvků v Pazdírkově hudebním slovníku, v časopise Hudba a škola aj. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost zničilo Gestapo. Byla zastřelena za heydrichiády v Praze, v areálu Národní knihovny v Klementinu je její jméno uvedeno na pamětní desce.

Anna Zbořilová
Anna Zbořilová

Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský) (1586-1644)

* Ultrakvistický kněz z přeloučské rodiny podobojí. Působil jako kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní správce v Přelouči a Mladé Boleslavi. Po bitvě na Bílé hoře opustil Čechy, do vlasti se vracel tajně, po vypuzení Švédů v r. 1642 byl dopaden a mučen, což zlomilo jeho víru a přijal víru katolickou. Je autorem spisu "Zrcadlo zákona Ježíšova".

Ing. Josef Zeman (1922-1997)

> Stavitel a projektant, navrhl řadu sportovních hal v Československu i zahraničí, zejména se ale podílel na přípravě Žďákovského mostu na Orlické přehradě. V mládí se v Přelouči věnoval též sportu.

Josef Zeman
Josef Zeman

Bořivoj Žufan (1904-1942)

> Akademický malíř z Prahy, vrstevník Slavíčka či Špály. Do Přelouče jezdil za příbuznými na zdravotní dovolenou a také zde maloval.

Bořivoj Žufan
Bořivoj Žufan