S knížkou do života v novém školním roce

30.08.2021

Samostatnou kapitolou letní činnosti Městské knihovny Přelouč je práce s nejmenšími čtenáři. Na jaře jsme se nemohli potkávat na schůzkách v rámci projektu S knížkou do života, proto jsme jako vítané zpestření léta připravili dva letní pikniky v zahradě Skautského centra. Bylo to veselé a hravé, děti si užily své oblíbené knížky, zasoutěžily si i zadováděly. 
Těšíme se na společná setkání, čtení a hrátky s knížkami i ve školním roce 2021/2022 (dá-li epidemiologická situace). První plánové schůzky vychází na 16. a 23. září vždy od 9.30 a 16 hodin. Brzy na shledanou!