Virtuální univerzita třetího věku

01.10.2020

Všem, kteří překonali všechny komplikace a dokončili letošní letní semestr Univerzity třetího věku, si dovolujeme vyslovit nejhlubší obdiv. Nebylo to určitě jednoduché a máme radost, že žádný ze studentů se nedal odradit. Společné zakončení semestru a předání ,,vysvědčení" nás čeká během září a už teď se na vás všechny těšíme.
Pro některé ze studentů je tento semestr dokonce posledním před promocí na Vysoké škole zemědělské v Praze Suchdol a to bude velká sláva.
Ve čtvrtek 1. října 2020 ve 13 hodin bude zahájen zimní semestr VU3V na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti. Pro první i druhou přednášku je zvolena forma samostudia! Informace ohledně dalších schůzek upřesníme později dle situace.
Uvítáme i nové zájemce o studium, zápis do zimního semestru je možný do 15. října 2020 přímo v Městské knihovně Přelouč.