VU3V - Výlet do Olomouce

28.04.2023

Městská knihovna neorganizuje jen akce pro děti. Letos jsme zakončili už 12. semestr naší Univerzity třetího věku. A protože konec školního roku je třeba oslavit školním výletem, vypravili jsme se společně s našimi studujícími seniory do Olomouce. Nejen proto, že je to krásné město, plné památek a historie, ale také proto, že v nově opraveném Arcidiecézním muzeu byla otevřena výstava o umění tibetského buddhismu. Poslední zakončený semestr byl totiž právě ve znamení buddhistických uměleckých památek. Počasí sice bylo trochu chladnější, ale naštěstí nám nepršelo, Olomouc je opravdu krásná a výstava nám doplnila znalosti, získané během celého semestru. 
Další studium bude věnováno tématu pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Pokud máte zájem, přidejte se. Začínat budeme 26.9. odpoledne v zasedací síni MÚ Přelouč. Tento prostor je naštěstí (na rozdíl od knihovny) bezbariérově přístupný, což je v případě akcí pro seniory naprosto zásadní.