Zvýšení registračního poplatku

27.12.2022

Vážení a milí čtenáři Městské knihovny Přelouč !

V novém roce 2023 jsme bohužel nuceni po 15 letech zvýšit roční čtenářský poplatek. V posledních patnácti letech jste byli zvyklí platit ročně 100,- Kč v oddělení pro dospělé a 30,- Kč v oddělení pro děti. Tato částka je přes všechnu naši snahu v současné době již neudržitelná. Důvodem jsou především stále rostoucí náklady na energie, které se ve výpočtu výše poplatku také zohledňují. Od začátku roku 2023 bude v oddělení pro dospělé celoroční jednorázový čtenářský poplatek činit 150,- Kč a v dětském oddělení to bude 50,- Kč. Čtenáři, kteří poslední poplatek hradili nikoliv hned v lednu 2022, ale někdy během roku, budou k platbě vyzvání až po uplynutí roční lhůty od posledního placení. Věříme, že zvýšení ročního čtenářského poplatku vás v této nelehké době příliš nezatíží a že budete mít pro tuto změnu pochopení.
Těšíme se na naše další společná setkání v Městské knihovně.